energia real
Energia Real
Reálne šetrenie až do 60%

O nás

Spoločnosť ENERGIA REAL, s.r.o. vznikla ako dcéra spoločnosti ENERGIA-REAL, s.r.o., ktorá sa zaoberá projekčnou činnosťou energetických stavieb a spoločnosti VOKUR, spol. s r.o. ktorá sa zaoberá realizáciou energetických stavieb a dodávkou technologických celkov.

Obe spoločnosti sú etablované na trhu a majú za sebou dlhoročné pôsobenie v tejto sfére.

Ponúkame Vám inteligentné a racionálne riešenia v oblasti výroby, distribúcie a spotreby tepla a chladu. Zameriavame sa na zníženie prevádzkových nákladov pri vykurovaní, chladení a ohreve vody v objektoch našich klientov, ktorými sú majitelia rodinných domčekov, ale aj majitelia a správcovia bytových domov, priemyselných areálov, verejných budov, škôl, rekreačných zariadení a iných. Pre tento cieľ zabezpečujeme a spracovávame jednotlivé opatrenia:

 • Merania a výpočty na určenie energetickej a ekonomickej náročnosti výroby a spotreby tepla v jednotlivých oblastiach a následne analýzu súčasného stavu s cieľom určenia „kde koľko míňate a kde sa dá šetriť“
 • Energeticko ekonomické štúdie s konkrétnymi návrhmi technických opatrení na zníženie spotreby energií v objektoch a s návrhmi na zabezpečenie potrebných energií výhodnejším spôsobom, ktorých súčasťou je:
  • Určenie investičnej náročnosti opatrení
  • Vyčíslenie úspor pri realizácií jednotlivých opatrení 
  • Určenie výhodnosti opatrení a postupnosť ich realizácie 
  • Projektovú dokumentáciu na navrhnuté technické opatrenia a súvisiacu inžiniersku činnosť 
  • Realizáciu navrhnutých opatrení a súvisiacu inžiniersku činnosť 
  • Merania a analýzy po realizácií úsporných opatrení, vyčíslenie skutočných úspor
  •  Servis a údržbu realizovaných stavieb a technologických celkov 

Uvedené opatrenia a činnosti ponúkame jednotlivo, podľa individuálnych požiadaviek, ale aj ako balík služieb, kedy vieme od začiatku do konca odsledovať správnosť a kvalitu každého kroku a plne garantovať a zdokladovať správnosť zvolených opatrení, ich technologickú úroveň, dokonalosť realizácie a následne rýchlu návratnosť Vami investovaných prostriedkov.