Výhody systému
ERcuper Water

Potrebujete viac argumentov, prečo by mal systém ERcuper Water pre vás zmysel?

Vstupná investícia do inštalácie systému sa vám vráti rýchlo v podobe ušetrených financií za energie

Výhody a argumenty pre majiteľov bytov

Prečo zvážiť inštaláciu systému ERcuper Water?

Použitá voda si vie v kanalizácii udržať teplotu 20 až 25 °C. Do kanalizačných rozvodov preniká tiež energia z vykurovania, varenia, svietenia. Za túto energiu ste už raz zaplatili a preto by bolo pre vás ekonomicky výhodné využiť ju znova. Náš systém ERcuper Water pracuje s energiou z odpadového tepla, ktoré by inak odišlo kanalizáciou alebo vetraním preč.

Život bez teplej vody je len ťažko predstaviteľný. Ak by ste však vedeli efektívne využívať teplo z odpadovej vody a cyklicky ho vracať do bytového domu, výrazne by vám klesli náklady na teplú vodu z primárneho zdroja. V praxi by ste to pocítili tak, že by vám v rodinnom, aj v bytovom rozpočte ostávalo ročne viac financií.

Mesačné náklady na energie budú vašich nájomcov alebo nového majiteľa bytu zaujímať. Ak sú nízke, sú lákavé a byt je vďaka nim konkurencieschopnejší. Systém ERcuper Water dokáže ušetriť náklady na teplo a na teplú vodu všetkým bytom v bytovom dome. Investícia do inštalácie systému prináša aj túto výhodu.

Prispejete k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu vďaka zníženiu tvorby emisií CO2, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia pri výrobe tepla spaľovaním fosílnych palív ako zemný plyn, uhlie, drevo.

Otázky? tie najčastejšie sme zodpovedali tu

Výhody a argumenty pre zástupcov vlastníkov bytov

Prečo zvážiť inštaláciu systému ERcuper Water?

Pozrite si naše referencie, v ktorých sme presne v číslach ukázali ako dokážeme v praxi vďaka systému ERcuper Water znížiť náklady na prípravu teplej vody. Ušetrené financie pocíti každý vlastník bytu, či nájomca. Ak budete mať o systém záujem, radi majiteľom bytov na bytovej schôdzi vysvetlíme všetky podrobnosti.

Návratnosť vstupných investícií je zaručená, rýchlosť ich vrátenia záleží od spotreby teplej vody a tepla v bytovom dome. Vysoká spotreba, logicky, návratnosť urýchli. Systém sa oplatí inštalovať aj v menších bytových domoch, pretože dôležitým faktorom je spotreba a cena, ktorú platí bytový dom za teplo/prípravu teplej vody.

Realizácia systému ERcuper Water je spojená so vstupnou investíciou. Tú je možné financovať viacerými spôsobmi. Keďže sa v oblasti energetiky a teplárenstva pohybujeme už dlhšiu dobu, radi vám poradíme a poskytneme informácie aj o možnostiach získania rôznych foriem dotácií alebo eurofondov.

Teplom z kanalizácie dokážete ušetriť približne 60 až 75 % z pôvodných nákladov potrebných na prípravu teplej vody. Ušetrené finančné prostriedky môžu byť použité na splácanie úveru, ktorý bude potrebné vziať si na inštaláciu systému ERcuper Water. Splatenie úveru pritom nebude víziou, ale realitou.

Malý príklad pre lepšiu predstavu:

Obyvatelia bytového domu so 70 bytmi spotrebujú ročne 2 600 m³ teplej vody. Ceny za prípravu teplej vody sa bežne pohybujú v rozpätí 8 – 13 €/m². Pre zjednodušenie berme do úvahy priemer, čiže 10 €/m³. Obyvatelia teda ročne zaplatia teplárenskej spoločnosti za prípravu teplej vody 2 600 x 10 = 26 000 €.

Náš systém dokáže zabezpečiť prípravu teplej vody v rozpätí cien 3,8 – 4,2 €/m3 (priemerne 4 €/m3) vrátane prevádzkových nákladov. Takto by obyvatelia ročne za zvýšenú spotrebu elektriny potrebnú na zachytenie odpadového tepla a prípravu teplej vody vrátane servisu zaplatili 10 400 €. Úspora by predstavovala 15 600 € za jeden rok.

Čo treba spraviť preto, aby ste takto ušetrili?

Na dosiahnutie tejto úspory je však potrebné zrealizovať investíciu do vybudovania technológie ERcuper Water v cene približne 140 000 €. Návratnosť investície sme počítali pri súčasných cenách energií, kedy by predstavovala 8,9 roka. Ak však zoberieme na vedomie fakt, že za posledných 13 rokov sa cena tepla zdvojnásobila, je zjavné, že pri rovnakom náraste cien energií sa aj návratnosť investície značne skráti. Zvýšená cena elektriny pritom obyvateľov bytového domu výrazne nepostihne, pretože elektrina tvorí len nepatrné percento z energie, ktorú spotrebujú na prípravu teplej vody.

Čím budú energie drahšie, tým viac vďaka naším systémom ušetríte

Dôležité nie je len šetrenie, ale aj celkový pozitívny vplyv našej technológie na životné prostredie. Viac sme o ňom písali v časti FAQ, prekliknite sa na ňu.

Ušetriť je možné aj na vykurovaní

Ak by obyvatelia modelového bytového domu (70 bytov) chceli ušetriť aj na vykurovaní, náš systém ERcuper Air dokáže zo vzduchu zo strešného odvetrania (t. j. z odvetrávania digestorov v kuchyniach, z odvetrania kúpeľne a WC) zachytiť počas vykurovacej sezóny približne 160 000 kWh tepelnej energie a vrátiť ju späť do vašej vykurovacej sústavy (objektu), čím sa aj spotreba tepla potrebného na vykurovanie zníži.

Pri priemerných cenách dodávateľov tepla (0,1 €/kWh, fixná + variabilná zložka) dokážeme bytovému domu znížiť poplatky za vykurovanie o 16 000 € ročne. Na dosiahnutie úspory je však potrebné zrealizovať investíciu do inštalácie nášho systému ERcuper Air v cene približne 65 000 €.

Na zachytenie unikajúceho tepla sa spotrebuje približne 48 000 kWh elektrickej energie, za ktorú obyvatelia domu zaplatia necelých 7 000 € ročne. Za servis nášho zariadenia zaplatia približne 1 500 € ročne. Konečná úspora predstavuje 7 500 € ročne, návratnosť investície by bola 8,7 roka. Postupným zvyšovaním cien energií sa však návratnosť výrazne skráti a platí to, čo sme už spomínali; čím budú energie drahšie, tým viac ušetríte.

Vyrátajte si, koľko by ušetril váš bytový dom

Prispejete k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu vďaka zníženiu tvorby emisií CO2, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia pri výrobe tepla spaľovaním fosílnych palív ako zemný plyn, uhlie, drevo.

Výhody a argumenty pre majiteľov budov

Prečo zvážiť inštaláciu systému ERcuper Water?

Systém rekuperácie tepla z odpadovej vody alebo vzduchu je vhodný a efektívny pre všetky typy veľkých budov, bez ohľadu na to, či sú zateplené, alebo či majú plastové okná. Nemocnice, bytové domy, hotely, polyfunkčné budovy, administratívne centrá či obchody, plavárne, internáty – stačí kontinuálna spotreba teplej vody a návratnosť celého systému je veľmi rýchla a zaručená.

Teplom z kanalizácie dokážete ušetriť približne 60 až 75 % z pôvodných nákladov potrebných na prípravu teplej vody. Ušetrené finančné prostriedky môžu byť použité na splácanie úveru na systém Rekup-ER Water. Splatenie úveru pritom nebude víziou, ale realitou.

Malý príklad pre lepšiu predstavu:

Mestská plaváreň, ktorá má vysoké ročné náklady na prípravu teplej bazénovej vody a vody na sprchovanie by chcela ušetriť. Ak doteraz teplo odoberala od teplárenskej spoločnosti, jej úspora by mohla vyzerať napríklad takto:

Spotreba teplej vody na plavárni by činila 16 000 m3 za rok. Ceny za prípravu teplej vody sa u teplárenských spoločností bežne pohybujú v rozpätí 8 – 13 €/m3. Berme do úvahy priemer, čiže 10 €/m3. Mesto by vtedy ročne zaplatilo teplárenskej spoločnosti za ohrev vody 160 000 €.

Náš systém dokáže prípravu teplej vody v uvedenom objeme 16 000 m3 za rok zabezpečiť v cene 3,8 €/m3. Mesto by tak ročne za zvýšenú spotrebu elektriny na zachytenie odpadového tepla a prípravu teplej vody vrátane servisu zaplatilo 60 800 €. Úspora by činila 99 200 € za jeden rok.

Čo treba spraviť preto, aby šetrenie nastalo?

Na dosiahnutie tejto úspory je však potrebné zrealizovať investíciu do vybudovania technológie ERcuper Water v cene približne 300 000 €. Návratnosť investície by bola pri súčasných cenách energií 3 roky. Ak však zoberieme na vedomie fakt, že za posledných 13 rokov sa cena tepla zdvojnásobila, je zjavné, že pri rovnakom náraste cien energií sa aj návratnosť investície značne skráti. Zvýšená cena elektriny mestskú pokladňu výrazne nepostihne, pretože elektrina tvorí len nepatrné percento z energie, ktorú plaváreň spotrebuje na prípravu teplej vody. Bude teda platiť nasledovné: čím budú energie drahšie, tým viac vďaka systému ERcuper Water plaváreň (a teda i mesto) ušetria.

Dôležité nie je len šetrenie, ale aj celkový pozitívny vplyv našej technológie na životné prostredie. Viac sme o ňom písali v časti FAQ, prekliknite sa na ňu.

Čo ak plavárni dodáva teplo plynová kotolňa?

Ak by plavárni dodávala teplú vodu plynová kotolňa, naše systémy by mestu neušetrili toľko peňazí, ako v prípade odberu teplej vody z teplárne. V plynovej kotolni je možné zabezpečiť prípravu teplej vody v cene okolo 6 €/m3, čo by mesto stálo 96 000 € ročne. Úspora by sa znížila na sumu 35 200 € za rok a návratnosť investície by sa predĺžila pri súčasných cenách energií na 8,5 roka. Každopádne, v mestskej pokladni by ani úspora 35 200 € nebola zanedbateľná a tieto peniaze by sa dali využiť napríklad na rekonštrukciu plavárne.

Vyrátajte si, koľko by ste so systémom ušetrili

Šetrenie na energiách prinesie finančné prostriedky pre nové investície

Verejné, obchodné či rekreačné budovy potrebujú neustály zdroj financií na svoj chod či inovovanie. Ak budete s energiou, ktorú tieto objekty pre svoje fungovanie potrebujú, narábať efektívne, nevyhodíte „do vetra“ financie, ktoré by ste vedeli využiť vo svoj prospech, či na tvorbu ďalšieho zisku.

Prispejete k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu vďaka zníženiu tvorby emisií CO2, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia pri výrobe tepla spaľovaním fosílnych palív ako zemný plyn, uhlie, drevo.

Výhody a argumenty pre developerov a investorov

Prečo zvážiť inštaláciu systému ERcuper Water?

Pri kolaudácii novostavieb je potrebné zdokladovať aj energetickú efektívnosť postavenej budovy. Systém, ktorý využíva teplo z kanalizácie vám umožní získať certifikát nízkoenergetickej, až pasívnej stavby, pričom tieto certifikáty sa stávajú dnes jednou z podmienok kolaudácie. Priestory s medzinárodnými certifikátmi zelených a udržateľných budov ako napríklad BREEAM alebo LEED sú lukratívnejšie. Rýchlejšie nájdu svojich nájomcov či kupcov, a to najmä vtedy, ak sú vašimi cieľovými skupinami nadnárodné spoločnosti.

Technologicky je možné nainštalovať náš systém v každej budove (bytovom dome, objekte). Systém je vždy rovnaký, no prispôsobený vašim potrebám tak, aby vám vo finále ušetril čo najviac financií za prípravu teplej vody a tepla. Developerom či investorom preto odporúčame začať spoluprácu už pri fáze projektovania budovy a riešenia jej technologického vybavenia.

Prispejete k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu vďaka zníženiu tvorby emisií CO2, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia pri výrobe tepla spaľovaním fosílnych palív ako zemný plyn, uhlie, drevo.

Teplom z kanalizácie môžete aj vykurovať

Ak teplom získaným z odpadovej vody pokryjeme 100 % potreby teplej vody v objekte, prebytočné získané teplo dodávame do vykurovacej sústavy. Ak systém ERcuper Water obohatíme o nadstavbu ERcuper Air, výrazne posilníme úspory v oblasti vykurovania daného objektu. Systémy veľmi dobre spolupracujú a dokážu vám získať nezávislosť od doterajšieho zdroja teplej vody/tepla.

Spojením systémov ERcuper Water a ERcuper Air váš objekt (budova):

  • získa významnú energetickú samostatnosť od doterajšieho centrálneho zdroja (teplárne, kotolne),
  • výrazne zredukuje náklady na prípravu teplej vody a na vykurovanie,
  • prispeje k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu vďaka zníženiu tvorby emisií CO2, ktoré sú vypúšťané do ovzdušia pri výrobe tepla spaľovaním fosílnych palív ako zemný plyn, uhlie, drevo,
  • získa 365-dňovú dodávku teplej vody, pretože náš systém nevyžaduje pravidelné letné odstávky prípravy teplej vody,
  • môže lacno vykurovať aj mimo vykurovacej sezóny, ktorá je legislatívou stanovená na obdobie od 1. septembra do 31. mája. Vykurovanie nastavíme individuálne, podľa vašich požiadaviek a na také obdobie, ktoré budete potrebovať.

Vypracujeme vám cenovú ponuku? Ponuka je nezáväzná a jej vypracovanie je zadarmo.

Návrat hore