Kaštieľ Voderady – miesto, kde sa minulosť stretla s budúcnosťou

Príbeh znovuzrodenia historickej pamiatky

Neskorobarokový kaštieľ Voderady z polovice 18. storočia slúžil v poslednej etape svojho „života“ do roku 2007 pre potreby Združenej školy potravinárskej a poľnohospodárskej. Jeho využívanie v poslednej etape histórie bolo do značnej miery poznačené socialistickým realizmom a ignoráciou hodnôt kultúrneho a historického dedičstva. Od roku 2007 budova s areálom bez využitia chátrali.

Ukončenie doby chátrania

V roku 2016 kúpila schátranú budovu s areálom spoločnosť Bohdal, s.r.o.

S pánom Bohdalom sme sa stretli v období, keď naša prvá realizácia systému rekuperácie tepla z odpadových vôd v Košiciach bola len v štádiu spracovania projektu a všetky výhody inštalácie našej technológie boli v polohe teórie, ktorá sa opierala len o výpočty, merania a výskum. Investor do našej myšlienky vložil svoju dôveru a objednal rekonštrukciu zdroja tepla a projekt vykurovacej a chladiacej sústavy celého objektu. Som veľmi rád, že sme dostali možnosť pracovať pre človeka, ktorý sa rozhodol investovať do záchrany kultúrnej pamiatky, ochrany životného prostredia a  spája historické dedičstvo s modernými technológiami tak, aby sa neznižovala hodnota dedičstva našich predkov.

Štart našej práce vo Voderadoch

Tak ako pri každej našej stavbe, na začiatku bola energeticko – ekonomická analýza, ktorou sa zisťuje, čo sa oplatí a čo nie, do čoho je zmysluplné investovať. Následne sa spracoval projekt, vybavili povolenia a mohli sme sa pustiť do práce.

 

Na inštalácii našej technológie sme začali pracovať v novembri 2018. Pre technológie zdroja tepla bol vybraný priestor pivnice, ktorý už bol v minulosti „zbavený“ historickej hodnoty. Priestor bol skutočne malý a zmestiť sa doňho bola pre nás veľká výzva.

Náš CNC (Computer Numeric Controll) systém: Každý navrhnutý postup a riešenie naši profesionálni pracovníci priamo z notebooku prečítajú a dotiahnu do dokonalosti.

Technológia pribúda a je dôležité sa v tejto spleti správne orientovať, na nič nezabudnúť a všetko správne poprepájať. Aj toto je umenie, ktoré tvoríme a na ktoré sme hrdí.

Strojovňu sme poskladali za necelé 3 mesiace, s časovou rezervou, aj keď sme neboli v časovom stresee, keďže ukončenie rekonštrukčných a stavebných prác na kaštieli sa stále posúva.

Pre umiestnenie technológie na získavanie tepla z kanalizácie boli postavené dve podzemné šachty, neďaleko strojovne v pivnici, mimo budovy kaštieľa. Bola by škoda zaberať vzácny priestor v budove, keď sa šachty môžu schovať pod pekný trávnik.

Okrem inštalácie celého systému sme sa museli vysporiadať aj s kvalitou studničnej vody, ktorá je potrebná pre primárny okruh tepelných čerpadiel na získanie tepla z podzemnej vody. To že bude voda tvrdá sme vedeli a vopred sme počítali s nutnosťou pomerne častého čistenia výmenníkov od nánosov. Ale že v sebe prinesie také množstvo ílu, že štandardné filtračné zostavy zanesie za pár minút zaskočilo aj nás. Ide síce o bežný problém v oblasti Žitného ostrova, ale tu ide o extrém. Voda vyzerá krištáľovo čistá, ale nesie so sebou mikročiastočky ílu, ktoré fungujú ako lepidlo. Preto bolo potrebné vymyslieť nový systému filtrácie, ktorý dokáže to, čo nedokážu iné systémy dostupné na trhu.

Po 3 mesiacoch prepočtov, vývoja a montáže vyšiel z našej dielne filter, ktorý je dnes už pol roka v prevádzke bez údržby a bez zvyšovania odporu, znižovania prietoku a bez znižovania účinnosti výmenníkov tepla. Vďaka dôvere investora v naše odborné technologické a technické znalosti a kvalitu prevedených služieb, sme inovatívny prototyp systému filtrácie vody, aký v praxi doposiaľ nebol nikde odskúšaný, inštalovali práve v kaštieli Voderady. Teší nás a sme hrdí, že sme nesklamali!

Prietok vody pre tepelné čerpadlá s výkonom až 360 kW sme tak zabezpečili vodou, ktorá je kvalitná a nezanáša výmenníky a jej prietok a teplota sú konštantné. Mohli sme teda začať čerpať teplo z podzemia záhrady kaštieľa.

Na to bolo potrebné naštartovať tepelné čerpadlá.

Systém sme rozbiehali pri teplotách okolo 4°C a to chce naozaj veľké skúsenosti pri „presviedčaní“ tepelného čerpadla, aby sa „zobudilo” zo spánku“. Náš “zaklínač” tepelných čerpadiel to ale hravo zvládol. V novembri 2020 sme do sústavy začali púšťať prvé teplo.

V kaštieli sme navrhli okrem iného, systém stenového vykurovania a chladenia. Systém umožňuje výbornú hospodárnosť prevádzky strojovne tepelných čerpadiel, pretože pre vykúrenie kaštieľa stačí vykurovacia voda s teplotou okolo 40°C. Navyše ten pocit, keď vstúpite v zime z mrazivého prostredia do chodby kaštieľa, kde na vás sála zo steny príjemné teplo je k nezaplateniu!

V lete pomocou stenového chladenia naopak vieme chladiť interiéry kaštieľa, temer zadarmo, chladom vody zo studní.

Tu ale naša práca nekončí. Systém treba vyladiť, postupne treba na zdroj pripájať nové časti vykurovacej sústavy, ktoré sa postupne dokončujú.

Stavba je ešte nedokončená a chvíľu ešte potrvá kým sa budú po chodbách kaštieľa prechádzať prví návštevníci. Odteraz ale bude zo stien sálať na murárov, inštalatérov a ostatných majstrov príjemné teplo. Na obrázku vidno ako stena schne vďaka sálaniu tepla z rúrok stenového vykurovania, ktorých trasa je čitateľná v schnúcej omietke.

Máme za sebou pekný kus roboty. Veľkú strojovňu tepelných čerpadiel s výkonom 360 kW sme zmestili do miestnosti v ťažko prístupnej pivnici s rozmerom 6x6m. Zvládli sme sa vysporiadať s tvrdou, zaílovanou studničnou vodou originálnym riešením, aké ešte nikto nepoužil. Technológiu získavania tepla z odpadovej vody RekupER-Water sme schovali do šachty pod úroveň terénu, spolu soi systémom filtrácie studničnej vody pre tepelné čerpadlá. Moderné technológie zostanú skryté tak, že budúci hostia kaštieľa nezistia, aké tajomstvá kaštieľ ukrýva.

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore