Systémy

Vyberte si, o ktorom systéme by ste sa radi dozvedeli viac

Rekup-ER Water
Rekuperácia tepla z odpadovej vody

Systém, ktorý na prípravu teplej vody používa teplo z odpadovej vody z vašej kanalizácie. Za vodu, ktorú ste vypustili do kanalizácie ste už raz zaplatili a tak by bola škoda opätovne ju nevyužiť. Voda v kanalizácii, hoci i znečistená, si stále uchováva teplo, ktorým je možné pripraviť novú teplú vodu, alebo vykurovať.

Rekuperácia tepla z odpadového vzduchu Rekup-ER Air

strešného odvetrania budovy alebo bytového domu. Systém použije teplo na prípravu teplej vody alebo na vykurovanie, vždy podľa potreby.

Systémy úzko spolupracujú, odporúčame realizovať ich spolu

Systémy riešia teplú vodu aj vykurovanie – dve najdrahšie položky v rozpočte bytového domu (budovy). V praxi sa nám preto osvedčilo nainštalovanie oboch systémov súčasne. Rekup-ER Water využijete na prípravu teplej vody, vykurovanie vám zabezpečí Rekup-ER Air. Šetrenie za energie bude takto oveľa efektívnejšie.

Otázky? Nejasnosti? Zodpovieme!

Scroll to Top