FAQ

Najčastejšie kladené otázky k systémom ERcuper Water a ERcuper Air

Ak ste vašu odpoveď nenašli, využite kontaktný formulár na konci stránky, radi vám odpovieme

Kontaminácia vody

Odpadová a pitná voda nikdy do kontaktu neprídu. Teplo si odovzdávajú prostredníctvom výmenníka tepla, každá voda má svoje vlastné potrubie, vlastný okruh. Zariadenie je hermeticky utesnené a nehrozí ani kontaminácia, ani zápach.

Hluk zariadenia

Každý mechanizmus pri svojej práci vydáva hluk, respektíve určité mechanické pohyby a vibrácie. Technológia (systém) na získavanie tepla z odpadovej vody sa nachádza v uzavretej miestnosti, ktorá je konštruovaná tak, aby bola zvukotesná. Zariadenie na zachytávanie tepla z odpadového vzduchu je umiestnené predovšetkým na streche, takže jeho prevádzka nikoho neobťažuje ani neobmedzuje.

Zápach z kanalizácie

Kanalizačné potrubia sú vo vašej budove stále. Nepretržite v nich prúdi použitá voda z umývania, prania, alebo zo sprchovania. Inštalácia nášho systému neznamená budovanie novej kanalizačnej siete. Systém sa umiestňuje k existujúcej sieti, z ktorej si len odoberá teplo cez výmenník tepla. Nič neostane otvorené, nič nebude prenikať, nič teda nebude zapáchať či znepríjemňovať váš život.

Individuálne nainštalovanie do bytu

Individuálne doinštalovanie nie je potrebné, systém nainštalujeme do jednej miestnosti v rámci objektu, v prípade vykurovania časť technológie ostáva na streche. Obyvatelia bytového domu nebudú obmedzení a nemusia hľadať dodatočné prostriedky na ďalšie zariadenie do bytu a pod. Inštaláciou nášho systému sa akékoľvek montážne práce skončia.

Veľkosť miestnosti pre zariadenie

Zariadenie na získavanie tepla z odpadovej vody sa umiestňuje priamo v budove (najčastejšie). Obvykle postačuje miestnosť o veľkosti 4 x 4 metre, maximálne však potrebujeme miestnosť do veľkosti 40 m2. V bytových domoch si zvyknú za túto miestnosť zvoliť ten priestor, ktorý bol dovtedy nevyužitý (kočikáreň), alebo zbytočne zaplnený nepotrebnými vecami (staré pivnice, sušiarne).

Zariadenie pre získavanie tepla z odpadového vzduchu umiestňujeme aj na strechu domu – budovy. Tam teda priestorovo neobmedzujeme žiadneho z vlastníkov bytov, alebo z užívateľov priestorov v budove.

Keďže uplatňujeme individuálny prístup pri každej realizácii, aj pri hľadaní vhodného miesta sa snažíme pomôcť klientom nájsť také riešenie, ktoré bude prijateľné pre všetkých.

Individuálne nainštalovanie do bytu

Individuálne doinštalovanie nie je potrebné, systém nainštalujeme do jednej miestnosti v rámci objektu, v prípade vykurovania časť technológie ostáva na streche. Obyvatelia bytového domu nebudú obmedzení a nemusia hľadať dodatočné prostriedky na ďalšie zariadenie do bytu a pod. Inštaláciou nášho systému sa akékoľvek montážne práce skončia.

Trvanie montáže

Montáž, samotné nastavenie systému a jeho doladenie trvá v priemere 1,5 mesiaca, maximálne 2 mesiace. Treba však dodať, že k montáži je potrebné stavebné povolenie, na ktoré tiež treba nejakú dobu čakať. So stavebným povolením vám však pomôžeme, pretože je aj v našom záujme, aby realizácia nestála, ale napredovala.

Obmedzenia počas montáže

Ak bude spustenie systému vyžadovať odpojenie od teplej vody, vykurovania alebo elektriky, určite to nespravíme bez včasného ohlásenia, napríklad na bytovej schôdzi, alebo cestou vylepenia oznamov. Každopádne sa však netreba báť napríklad niekoľkodňových vypnutí. Ostrý prepoj a spojazdnenie prevádzky sa zrealizuje v priebehu pár hodín, čiže vypnutie od vody/energie sa koná len v deň prepojenia starého systému na nový a zaberie niekoľko hodín.

Záručná doba

Do piatich až siedmych rokov od montáže (v závislosti od systému) sa robí pravidelný servis a generálna prehliadka systému. Občas je potrebné komponenty vymeniť, prípadne donastaviť. Za tento servis sa platí ročný poplatok, ktorý je garanciou, že systém bude naplno fungovať. Aj po uplynutí tejto doby a v prípade záujmu o servis si môže majiteľ budovy platiť ročný poplatok (odporúčame), vďaka ktorému získa celoročný servis. Vzhľadom na to, že sa jedná o našu vlastnú technológiu, zabezpečuje kompletný servis a nonstop monitoring celej prevádzky naša spoločnosť.

Cena systému

Systém je kalkulovaný individuálne, pretože aj veľkosť budovy je individuálna, rôzna je aj spotreba vody v budove. Treba však rátať so sumou minimálne 100 000 € a viac. Každý záujemca dostane cenovú ponuku, ktorej vypracovanie je zadarmo a nie je pre zákazníka záväzné. Na tieto systémy sa dá čerpať úver, ktorý je vďaka návratnosti systému pomerne rýchlo splatiteľný.

Sledovanie efektivity

Systém je založený na premyslenom a nami nastavenom softvéri, takže ho neustále sledujeme online. Aj v našom záujme je nastaviť ho tak, aby vám šetril čo najviac financií a pracoval správne. Vďaka tomuto online monitoringu vieme reagovať na všetky prípadné zmeny a robiť efektívne úpravy.

Záruka úspor energie

Faktúru za teplo a teplú vodu dostávate každý mesiac, ročne je váš dodávateľ tepla povinný spraviť ročné zúčtovanie, v ktorom vidíte spotrebu za celý bytový dom (objekt). Už po mesiaci od spustenia našich systémov vám vďaka monitoringu vieme ukázať vaše úspory. Práve monitoring nám umožňuje vyladiť funkčnosť systému tak, aby priniesol požadované energetické úspory, a to až do výšky 90 % z pôvodných potrieb na prípravu teplej vody. Treba dodať, že v odpadovej vode nájdeme vždy potrebné teplo na pokrytie vašich potrieb, takže sa netreba báť toho, že by systém nemohol fungovať tak, ako píšeme na našich stránkach.

Koľko môžete so systémom ušetriť?

Spotreba elektriny

Každé zariadenie potrebuje pre svoj chod nejaký zdroj energie, v tomto prípade je to elektrická energia. Cena za spotrebovanú elektrickú energiu pre chod našej technológie je v porovnaní s cenou tepla od SCZT podstatne nižšia. Mierny nárast spotreby elektrickej energie využívanej na prečerpanie existujúceho tepla kompenzuje fakt, že ušetríte 100 % tepelnej energie, za ktorú ste platili pri pôvodnom zdroji, ktorý vám pripravoval teplú vodu.

Vplyv zachytávania tepla na jednotlivé byty

Inštaláciou ERcuper Air, čiže systému, ktorý teplo zachytáva z odpadového vzduchu, dokážeme zefektívniť celý vetrací systém objektu. Zefektívnenie napomôže aj predchádzaniu vzniku plesní v zateplených objektoch, s čím bojujú najmä majitelia bytov po nie práve kvalitne vykonanej práci na zatepľovaní. Plesne však môžu vznikať aj pri zlom vetraní miestností. Efektívnejšie odvetrávanie vám pomôže aj v tomto smere. Byt vyvetráte rýchlejšie, čo oceníte najmä počas varenia, vyprážania, prípadne nehody, kedy vám niečo na šporáku či v rúre prihorí. Efektívne vetranie je potrebné i počas leta, kedy potrebujete navečer vyvetrať prehriaty byt. Ak nainštalujeme na objekt/budovu náš ERcuper Air, zapnutím ventilátorov na WC, v kúpeľni či digestora v kuchyni budete môcť dostať „zlý“ vzduch z bytu preč oveľa rýchlejšie, než doteraz. Zároveň teplo, ktoré bude vzduch obsahovať, využijete na vykurovanie, alebo na prípravu ďalšej teplej vody.

Súhlas majiteľov bytov

Chápeme, že ak sa vlastníci bytov majú zaviazať úverom na montáž tohto zariadenia, musia mu veriť, poznať jeho výhody, detaily. Pomôžeme vám! Vypracujeme vám nezáväzne a zadarmo kalkuláciu, v ktorej vám ukážeme predpokladané úspory. Radi prídeme na zhromaždenie vlastníkov bytov (v prípade iných objektov na stretnutie s vlastníkmi, s investormi) a osobne sa s vami/s nimi o problematike porozprávame.

Súlad so zákonom

Naša spoločnosť ENERGIA REAL, s.r.o., pracovala na tomto systéme niekoľko rokov. Cieľom našej práce je pomôcť majiteľom bytov a budov nájsť riešenie v neľahkej situácii, ktorá je na Slovensku čo sa týka prípravy teplej vody a vykurovania, bohužiaľ, realitou.

Bytové domy sa v súčasnosti nemôžu osamostatniť od centrálneho zdroja vykurovania výstavbou vlastnej kotolne, pretože súhlas na odpojenie od centrálneho zdroja nie je jednoduché získať. Lepšie povedané, nie je možné ho získať, pretože, logicky, ktorý centrálny zdroj by súhlasil s tým, že mu zisk klesne len preto, že vy chcete v bytovom dome ušetriť? Majitelia bytov si môžu strážiť svoju spotrebu teplej vody alebo tepla. Vzhľadom na celkové prevádzkové náklady systému centrálneho zásobovania teplom (SCZT), straty v potrubí a tiež vzhľadom na systém rozúčtovania nákladov nemá zníženie spotreby jedného konkrétneho vlastníka bytu na finálne náklady tohto vlastníka zásadný vplyv.

Montáž nášho systému je v súlade so zákonom, pre začatie inštalácie je potrebné len stavebné povolenie. Keďže je vaša spokojnosť pre nás dôležitá, všetky otázky k tejto téme radi zodpovieme aj osobne, prípadne na stretnutí majiteľov bytov, vlastníkov budovy a pod.

Systém a zateplený bytový dom

V referenciách si môžete pozrieť, ako sme náš systém realizovali aj v bytovom dome, ktorý je zateplený a má plastové okná. Vďaka online monitoringu vidíme, že je systém efektívny. Zateplenie bytového domu či plastové okná nemajú vplyv na to, koľko teplej vody sa v objekte spotrebuje. Pre návratnosť systému je vhodná veľká spotreba teplej vody, pretože vďaka nej má systém rýchlejšiu návratnosť. Ak si budova po zateplení lepšie drží teplo, aj voda v kanalizačnom potrubí a výpary z nej si lepšie držia teplo, ktoré vieme využiť vo váš prospech.

Pre koho je systém ideálny

Vzhľadom na súčasný celosvetový stav klímy zastávame názor, že je správne a vhodné používať náš systém v každej jednej budove. Systém je vhodný pre nemocnice, hotely, wellness hotely, ubytovne, polyfunkčné budovy, bytové domy, plavárne, internáty a administratívne budovy. Je však pravdou, že návratnosť vstupnej investície je lepšia v budovách s vyššou spotrebou teplej vody. Systém má význam všade tam, kde sa chcú majitelia budov správať nielen ekonomicky, ale i ekologicky a nechcú peniaze za energie splachovať do kanalizácie. Ak by ste chceli vedieť, ako efektívne by systém pracoval práve u vás, použite kalkulačku na našej stránke, alebo nám zavolajte.

Koľko ušetríme so systémom?

Ekologická stránka systému

Tejto téme by sme pokojne mohli venovať jednu knihu, ale aj tak by sme ju neobsiahli celú…

V súčasnosti sa spoločnosť uberá cestou, kedy je pre ňu všetko jednorazové výhodné. Jednorazové obaly, jednorazové využitie energie. Energia je však recyklovateľná a to, že vypustíme teplú, i keď znečistenú vodu z vane neznamená, že nám už nikdy nemôže poslúžiť. Aj vzhľadom na aktuálne zmeny klímy, znečisťovanie životného prostredia či topenie ľadovcov by sa mal každý jeden z nás zamyslieť nad tým, či jeho konanie môže byť k prostrediu viac ekologické a menej drastické.

Na Slovensku sa stále viac ako 90 % energie na výrobu tepla získava spaľovaním zemného plynu a uhlia, pričom obe tieto suroviny patria medzi neobnoviteľné a vyčerpateľné. Ich spaľovaním unikajú do ovzdušia škodlivé látky a skleníkové plyny, ktoré nepriaznivo vplývajú na prírodu okolo nás, a tiež aj na naše zdravie. Teplo je možné vyrobiť i spaľovaním dreva. Drevo naša legislatíva chápe ako CO2 neutrálne palivo, a aj v ponímaní ľudí je zafixované ako palivo ekologické. Je to preto, že strom síce počas spaľovania uvoľní do ovzdušia škodlivé CO2 látky, no počas rastu a života ich zachytí minimálne rovnako, ak nie viac. Napriek tejto logike je nutné dodať, že počas spaľovania dreva sa do ovzdušia uvoľňujú aj karcinogénne a znečisťujúce látky, ktoré priamo, a negatívne vplývajú na ľudské zdravie. Oblasti, v ktorých sa na vykurovanie používa drevo a nie plyn patria medzi oblasti s výrazne znečisteným ovzduším a s častým výskytom onkologických, či ďalších vážnych ochorení.

Taktiež si myslíme, že ak je možné energiu recyklovať a ochrániť tak naše lesy pred nadmernou ťažbou a nás pred stratou potrebnej zelene, nie je na čo čakať a treba začať konať. Inštaláciou našich systémov bojujeme aj proti miznúcim lesom, pretože výroba tepla spaľovaním dreva potrebuje neustály zdroj svojej primárnej suroviny, čiže stromy.
Naše systémy ponúkajú riešenie tým, ktorí sa pozerajú na prípravu teplej vody a vykurovanie nielen z ekonomického, ale i z ekologického hľadiska. Keďže podľa zákona je pre budovy a bytové domy postavené na území s centrálnym zásobovaním tepla takmer nemožné vyrábať si teplo napríklad tepelným čerpadlom (a odpojiť sa od doterajšieho zdroja, ktorý teplo vyrába spaľovaním), pomôžeme im využiť energiu, za ktorú už raz zaplatili a ktorú je možné zrecyklovať a použiť opäť.
Zníženie odberu teplej vody či tepla získaného vyššie opísaným spôsobom (spaľovanie zemného plynu, uhlia, dreva,…) prispieva k eliminácii tvorby emisií CO2, prispieva k zlepšeniu životného prostredia a dáva signál našej spoločnosti, že keď chceme hľadať riešenie, je možné ho nájsť, je funkčné, návratné, aj efektívne.

Máte otázky alebo záujem o nezáväznú cenovú ponuku? Vypracujeme vám ju zadarmo!

Návrat hore