Referencie

Pozrite si projekty, v ktorých sme úspešne zrealizovali systémy ERcuper Water a ERcuper Air

Projekty, ktoré sme zrealizovali, naozaj fungujú a šetria financie. Presvedčíme vás o tom!

Bytový dom v Košiciach pôvodne premýšľal nad vybudovaním vlastnej kotolne, no práve kvôli platným zákonom nemohol tento zámer zrealizovať. Aj preto im naše riešenie prišlo vhod. So systémom ERcuper Water fungujú majitelia bytov od októbra 2018, pričom my systém pravidelne monitorujeme aj teraz. Celý príbeh tejto referencie vás inšpiruje k zamysleniu sa nad tým, či by podobné riešenie nemohlo fungovať aj vo vašom bytovom dome.

V bytovom dome na Ulici Kapitána Jaroša 4 bola pôvodne plánovaná len výmena výťahu – veď pri 40 bytoch a 8 poschodiach je výťah nevyhnutnosťou. Nakoniec výmena výťahu odštartovala ďalšie veľké zmeny a na rad sa dostala aj problematika s vysokými faktúrami za teplo. V tomto prípade sme nezrealizovali len rekuperáciu tepla z odpadovej vody, ale tiež nadstavbu o rekuperáciu tepla z odpadového vzduchu z odvetrávania bytov. Aj tento projekt vás môže inšpirovať, prečítajte si preto celý jeho príbeh.

Keď nás pred viac ako 3 rokmi oslovil majiteľ kaštieľa vo Voderadoch so žiadosťou, že chce ukončiť prevádzku plynovej kotolne a nahradiť ju strojovňou tepelných čerpadiel a zariadením na využitie odpadného tepla z kanalizácie, získal si hneď naše sympatie, lebo sme pochopili, že ide o človeka, ktorý myslí nadčasovo. V tom čase bol plyn veľmi lacný a investícia do tepelných čerpadiel mala význam len v tom, že sa zníži zaťaženie životného prostredia, že sa zníži produkcia CO2 o 80%, čo je síce v súčasnosti strašne „sexi“, ale ak má dať ktokoľvek z nás na ochranu životného prostredia zo svojej peňaženky čo i len euro, prestáva byť téma zaujímavá.

Dnes je kaštieľ Vo Voderadoch zásobovaný teplom z podzemnej vody a z kanalizácie, spotrebu plynu má nulovú a spotreba elektriny je na úrovni pasívnych domov napriek tomu, že ide o historickú budovu bez zateplenia, riadeného vetrania s rekuperáciou, lebo sa to jednoducho v historickej budova nemôže.

Prebiehajúci projekt v riešení:
Bytový dom Jána Smreka,
Bratislava - Devínska Nová Ves

Aktuálne máme na stole ďalší projekt v Devínskej Novej Vsi.
Bytový dom ktorý bude komplexne obnovený, už nebude odoberať toľko drahého tepla z dymiacej kotolne. Našou ambíciou je zníženie spotreby tepla pre obnovovaný bytový dom z kotolne na obrázku minimálne o 80%.

Jedna z ciest výrazného zníženia spotreby tepla je zastavenie jeho úniku z odvetrania kanalizácie a z odvetrania bytov, ktoré je viditeľné ako para nad vetracími otvormi na streche objektu.

Počas ďalšej zimy už tieto otvory nebudú „pariť“, pretože odpadový vzduch najprv vychladíme – odoberieme mu teplo, ktoré vrátime späť do objektu. Až takto vychladený vzduch vypustíme nad strechu objektu.

Návrat hore