Príprava teplej vody

Zmeňte zaužívaný spôsob prípravy teplej vody vo vašom bytovom dome!

V bytovom dome môžete mať teplú vodu lacno, aj ekologicky. Dokonca o 90 % lacnejšie, než ste ju mali doteraz

Ako hospodárite s teplou vodou vo vašom byte?

Väčšina majiteľov bytových domov (a možno aj vy do tohto momentu) nerieši spôsob, akým sa k nim dostáva teplá voda. Teplá voda predstavuje poväčšine len faktúru, ktorú treba uhradiť. Ak je faktúra vysoká, rodina sa zamyslí nad tým, či by vody nemohla míňať menej. Či si napríklad nenastaví na práčke alebo umývačke riadu eco režim, alebo či nevymení kúpanie sa vo vani za sprchovanie. Rodina spraví jednoduché opatrenia preto, aby mala na ďalšej faktúre za teplú vodu nižšiu sumu.

Šetrenie teplou vodou nezníži faktúru tak, ako potrebujete

Za teplú vodu v bytovom dome platíte aj vtedy, keď ju nepoužívate. Neustále cirkuluje v potrubí a ak ju práve nepotrebujete, vracia sa späť k poskytovateľovi teplej vody, teda do teplárne alebo do výhrevne. Kým ju poskytovateľ tepla vráti späť k vám, stratí určitú časť tepla a treba ju dohriať, aby do vášho bytového domu dorazila v požadovanej teplote. Ako majiteľ bytu teda platíte nielen za spotrebovanú teplú vodu, ale aj za distribúciu teplej vody tam a späť, a taktiež za jej opätovné dohrievanie. A to aj vtedy, keď ju nepotrebujete, alebo nie ste doma.

Zaplatíte za teplú vodu a následne ju spláchnete do kanalizácie

Neznie to príjemne, však? Je to ale pravda. Teplá voda sa míňa rýchlo a jej životnosť v byte je krátka. Po sprchovaní, praní či umývaní odteká teplá voda do kanalizácie a opustí budovu. Aj ako odpadová si uchováva teplotu v rozmedzí 20 až 25 °C. Vy už toto teplo z odpadovej vody nepoužijete, stečie do kanalizácie, kde je z ekologického hľadiska zbytočné a nevyužité. Až teraz ste si možno uvedomili, že do kanalizácie odchádzajú aj vaše peniaze v podobe platby za teplú vodu…

Chcete opísanú situáciu zmeniť?

Ak áno, budete potrebovať pomoc, pretože:

Od centrálneho zdroja tepla sa len tak neodpojíte

Pre bytové domy na Slovensku takmer v 85 % zabezpečuje dodávku tepla a prípravu teplej vody Systém centrálneho zásobovania teplom (SCZT). Teplárne a výhrevne zabezpečujú nepretržitú cirkuláciu teplej vody v dome, aby bola k dispozícii vždy, keď ju potrebujete. Všetky režijné a personálne náklady centrálneho zdroja sa premietnu do vašej faktúry za teplú vodu. Faktúru vám v prípade starého a dlhého potrubia môžu navýšiť aj vzniknuté straty tepla, ktoré centrálny zdroj prerozdeľuje svojim odberateľom.

Vybudovať nový zdroj tepla v bytovom dome znamená podľa aktuálne platnej legislatívy nutnosť získať súhlas na odpojenie sa od zdroja terajšieho. Vzhľadom na Zákon č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, je odpojenie sa zo systému SCZT prakticky nemožné a vaše úsilie vyjde nazmar.

Ekologické riešenia vám zákon nedovolí

Systém centrálneho zásobovania teplom je z pohľadu tvorby emisií CO2 a škodlivých látok vhodnejšou alternatívou ako budovanie individuálnych kotolní na fosílne palivá. Ak ale berieme do úvahy neefektívnosť systému, straty v jeho sústave a neustále ohrievanie vody v čase kedy potrebná nie je, potom sa centrálne zásobovanie teplou vodou javí ako ekologicky nesprávne riešenie.

Od roku 2014 platí na Slovensku v oblasti energetiky zákon, podľa ktorého sa od centrálneho zdroja nemôžete odpojiť a vyrábať si teplo inak a bez jeho súhlasu. Tepelné čerpadlo ani solárne panely teda nepripadajú do úvahy a vy musíte naďalej odoberať teplo, ktoré sa v 90 % percentách vyrába spaľovaním uhlia, dreva, alebo plynu. Tento spôsob odberu je pre vás neekonomický, pre životné prostredie, v ktorom žijete, je zase neekologický. Kto vám teda podá pomocnú ruku?

Náš systém ERcuper Water vám teplú vodu pripraví lacno, ekologicky a v súlade so zákonmi

Návrat hore