O nás

Nevymysleli sme nový zdroj energie. Využívame ten, ktorý sa u vás už nachádza a je prakticky zadarmo.

Spájame praktické a ekologické do jedného celku

ENERGIA REAL, s.r.o., je slovenská spoločnosť, ktorá spája poznatky a skúsenosti z oblasti energetiky, teplárenstva, stavebníctva a rekonštrukcie budov. Naša spoločnosť má silné ekologické a environmentálne cítenie, ktoré sa snažíme premietnuť aj do systémov, ktoré vyvíjame a inštalujeme. Ľahostajnosť voči spôsobu, ktorým sa dnes na Slovensku i vo svete získava teplo je nám cudzia. Práve naopak. Zamýšľanie sa nad tým, či je energia recyklovateľná a akým spôsobom vie byť aj použitá energia osožná tvorí základ našich systémov.

Odpadová energia nie je pre nás odpad!

Hľadali sme spôsoby a možnosti, ako zabezpečiť budovám, bytovým domom a rôznym iným objektom prípravu teplej vody tak, aby spotrebovali minimum energie. Taktiež nás zaujímalo, či je možné efektívnejšie a ekologickejšie vykurovanie týchto budov, ktoré radia poplatky za teplo medzi svoje najväčšie prevádzkové náklady. Nevynašli sme nový zdroj energie, začali sme pracovať s tou energiou, ktorá tu už bola a nachádzala sa v kanalizácii a v odvetrávanom vzduchu. Bola prakticky zadarmo, len bolo potrebné premyslieť spôsob, ako ju získať a dostať tam, kde je možné jej opätovné využitie.

Zabezpečíme vám lacnejšiu teplú vodu aj vykurovanie

Odpadová voda si aj napriek svojmu znečisteniu uchováva konštantné teplo, ktoré vďaka premyslenej technológii zachytíme a použijeme na prípravu novej teplej vody, alebo na vykurovanie. Tento systém sme obohatili o nadstavbu, ktorá zachytáva odpadové teplo z odvetrania bytov. Tohto tepla je tak veľa, že okrem prípravy teplej vody ním vieme zabezpečiť aj výraznú podporu vykurovania v objekte.  Systémy sú nastavené tak, aby sa vzájomne dopĺňali. Teplo z kanalizácie môže pripravovať teplú vodu, alebo ohrievať radiátory. Teplo z odvetrávania funguje rovnako; buď je použité na prípravu teplej vody, alebo zabezpečí vykurovanie počas chladných mesiacov.

V 13. ročníku súťaže Inovatívny čin roka  2019, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, získali najvyššie ocenenia inovácie, ktoré prinášajú nové riešenia v oblasti využívania energie. V súťaži TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA získala s technológiou ERcuper Water naša spoločnosť ENERGIA REAL, s.r.o 1. miesto.

Inovatívny čin roka
MInisterstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky

Čo dokážu naše systémy?

Zachytia odpadové teplo, za ktoré ste už raz zaplatili​

Možno sa pýtate, čo je vlastne to odpadové teplo, s ktorým naše systémy pracujú. Vysvetlíme vám to nasledovne: teplo sa do kanalizácie dostane prostredníctvom teplej vody, za ktorú pravidelne platíte nemalé financie. V kanalizácii skončí teplá voda z práčky, z umývačky riadu, zo sprchovania. Pláva v nej teda teplo, ktoré vzniklo vďaka spotrebe elektrickej energie, ktorá, ako vieme, nie je zadarmo. Z odvetrávania bytov z kúpeľní, z WC a z kuchynských digestorov vieme zase zachytiť odpadové teplo, ktoré pochádza z vykurovania, z varenia a zo svietenia. Aj na tieto procesy bola potrebná elektrická energia, ktorú ste už raz zaplatili. Všetko toto teplo dokážu naše systémy zachytiť a použiť na prípravu teplej vody či na vykurovanie.

Ušetria vám financie potrebné na prípravu teplej vody a vykurovanie

Po inštalácii našich systémov sa znížená spotreba teplej vody a tepla z centrálneho zdroja prejavia nielen vo vyúčtovaní nákladov za dodávky tepla za budovu (objekt), ale aj v jednotlivých vyúčtovaniach majiteľov bytov (priestorov). Šetrenie na energiách nie je snom, ale realitou, ktorú pocíti každá domácnosť v bytovom dome priamo v peňaženke, alebo majiteľ budovy (objektu) na účte.

Kalkulačka pre

Chránia životné prostredie, v ktorom žijete

Aj malá kvapka v mori tvorí v konečnom dôsledku oceán. Aj vaša budova (objekt) môže byť tou, ktorá udáva trend, nebojí sa moderných technológií, recykluje energiu a má z toho ešte aj úžitok! Tým, že teplo z kanalizácie zachytíme a nepustíme ho von vo forme vody či pary, zabraňujeme zbytočnému ohrievaniu ovzdušia. Možno ste to nevedeli, ale kanalizačné potrubie funguje ako radiátor pre podzemné priestory, ktoré pritom nepotrebujú byť vyhrievané. Všetko toto teplo potom skončí v ovzduší, alebo vo vodách a priamo ovplyvňuje globálne otepľovanie a tým život na našej planéte. Nie je rozumnejšie spomenuté teplo radšej využiť na prípravu teplej vody, či vykurovanie? My si myslíme, že určite áno.

Znižujú produkciu škodlivého CO2 v ovzduší

Keďže na prípravu teplej vody a vykurovanie používame energiu, ktorá už raz bola vyprodukovaná, nie je potrebné vyprodukovať novú energiu. Tu je vhodné podotknúť, že väčšina tepla – a to až 90 % (!) sa na území Slovenska vyrába spaľovaním uhlia, zemného plynu a dreva. Tieto procesy sa však nezaobídu bez vypúšťania škodlivých látok CO2 do ovzdušia. Tieto látky priamo ovplyvňujú naše zdravie a preukázateľne stoja za vznikom viacerých, a to aj smrteľných ochorení. Naše systémy naozaj znížia produkciu CO2, ktoré váš objekt vyprodukuje a vypustí do prostredia. Prečítajte si aj príklad z praxe, v ktorom nájdete presné hodnoty.

Cenová ponuka na naše systémy je nezáväzná a zadarmo. Radi vám vysvetlíme možnosti realizácie, stačí sa nám len ozvať.

Návrat hore