Vykurovanie so systémom ERcuper Air

Ako pracuje systém ERcuper Air?

Ďalší zdroj energie, ktorý vám môže vykurovať alebo pripraviť teplú vodu, sa už teraz nachádza na vašej streche

Vykurovanie predstavuje v rozpočte pomerne veľkú položku

Bez ohľadu na to, či je budova, objekt alebo bytový dom vykurovaný z centrálneho alebo z individuálneho zdroja, položka za vykurovanie tvorí jednu z najväčších položiek ročného rozpočtu. Napriek tomu je vykurovanie potrebné a nedá sa výrazne obmedziť. Spotreba tepla navyše závisí aj od teplotných podmienok, ktoré sú často nepredvídateľné.

Faktúru za teplo môžete znížiť vďaka nášmu systému

Vzduch, ktorý vám môže ušetriť náklady na vykurovanie, vám doteraz len unikal

Bytové domy (budovy) majú na svojich strechách umiestnené odvetrávanie z kúpeľní, z toaliet a z kuchýň, cez ktoré nepretržite prúdi teplý vzduch. Vzduch má spravidla teplotu medzi 21 až 23 °C. Paradoxne, pre okolie ani pre životné prostredie nie je potrebné, aby bol vypúšťaný ako teplý. Vy by ste jeho teplo ale zužitkovať vedeli. Stačí, ak vám nainštalujeme náš systém rekuperácie odpadového vzduchu ERcuper Air.

Odpadový vzduch vám môže pripraviť aj teplú vodu

Z teplého odpadového vzduchu zachytíme teplo, ktoré použijeme na vykurovanie, alebo na prípravu teplej vody. Prípravu teplej vody môže systém ERcuper Air zabezpečiť napríklad počas letných mesiacov, kedy nie je vykurovanie potrebné. Počas zimných alebo jesenných mesiacov výrazne posilní vykurovanie, aby vám znížil náklady na teplo od centrálneho dodávateľa tepla. Prípravu teplej vody vieme vďaka teplu z odpadového vzduchu zabezpečiť na 100 %.

Potrebujete viac informácií?

Rekuperácia tepla z odpadového vzduchu
ERcuper Air funguje takto

K strešnému odvetraniu nainštalujeme systém ERcuper Air, ktorým zachytíme odpadový vzduch odchádzajúci z vášho bytového domu (budovy).

Systém vďaka softvéru odoberie z odpadového vzduchu teplo. Toto teplo vráti do budovy (bytového domu), ochladený odpadový vzduch vypustí späť do prostredia.

Získané teplo použijeme na účely vykurovania alebo na prípravu teplej vody. Softvér vieme nastaviť podľa individuálnych potrieb a spotreby budovy (objektu).

Hlavné výhody? Tu sú!

Docielite nezávislosť od kotolne alebo teplárne, ktorá vám dodávala teplú vodu a teplo

Vďaka teplu z odpadového vzduchu znížite vašu závislosť od prevádzky centrálneho zdroja tepla (kotolne, teplárne). Pri vonkajších teplotách do 0 °C (pokiaľ nemrzne, čo sa v posledných rokoch stáva veľmi často) dokážeme vďaka ERcuper Air zabezpečiť prípravu teplej vody na 100 %, vykurovanie na 99 %. V prípade nižších, mínusových teplôt, zabezpečíme vykurovanie na úrovni 40 – 70 %. Zvyšok potrebného tepla odoberáte od svojho centrálneho dodávateľa. Softvér nastavíme podľa individuálnych potrieb a spotreby budovy či bytového domu.

Vykurovanie bude fungovať za akýchkoľvek podmienok a zároveň máte spoľahlivé náhradné vykurovanie v prípade výpadku centrálneho zdroja

Vykurovanie bude s našimi technológiami fungovať za akýchkoľvek podmienok. V prípade výpadku centrálneho zdroja vykurovania poslúži náš systém ako náhradné, spoľahlivé vykurovanie. Ak nastane nepredvídaná porucha na našom systéme, počas opravy máte možnosť odoberať teplo od centrálneho dodávateľa a porucha sa vás nedotkne. Jednoducho získate istotu, že teplo vám bude práve vtedy, keď to budete potrebovať.

ERcuper Water + ERcuper Air = dve najväčšie položky rozpočtu vo vašich rukách

Dve najväčšie finančné položky vášho rozpočtu budú vo vašich rukách a vy môžete priamo ovplyvniť výšku faktúr za teplo a prípravu teplej vody. Aby bolo šetrenie čo najviac efektívne, odporúčame inštalovať oba naše systémy, aj ERcuper Air, aj ERcuper Water.

Prečítajte si viac o

Technické riešenie je možné všade

Obe technológie zachytávania tepla sú aplikovateľné pre všetky typy budov bez ohľadu na to, aký zdroj vykurovania budovy majú (vlastná kotolňa, centrálny zdroj tepla). V prípade technológie na zachytávanie tepla z odvetrania je väčšina komponentov umiestnená na streche, zvyšné zariadenie sa zmestí do miestnosti o veľkosti maximálne 40 m2 (bývalá kočikáreň, sklad, nepoužívaná pivnica a pod.). Montáž systému potrebuje len minimálne stavebné úpravy a s vybavením stavebného povolenia vám pomôžeme.

Vyriešime vaše dve najdrahšie položky – prípravu teplej vody, aj vykurovanie!

Systém ERcuper Air na získavanie tepla zo strešného odvetrávania funguje ako nadstavbový systém ERcuper Water (získavaniu tepla z odpadovej, kanalizačnej vody). V praxi sa nám osvedčilo inštalovať oba systémy a nastaviť ich nasledovne: teplo získané z odpadovej vody zabezpečí prípravu teplej vody na 100 %. Teplo z odvetrávania budovy (bytov) odovzdáva teplo do vykurovacej sústavy. Softvér neustále vyhodnocuje, z ktorého zdroja získal koľko tepla a kde by bolo efektívne toto teplo dopraviť a zužitkovať. Systémy sa preto dopĺňajú, aby šetrili efektívne práve tam, kde potrebujete. Ak nastane prebytok tepla a nebude možné ho hneď zužitkovať, prebytočné teplo uskladníme. Neprídete tak ani o jeden joul tepla, ktorý vďaka rekuperácii získate.

Používaním našich systémov zároveň recyklujete energiu a vďaka tomu znižujete uhlíkovú stopu aj negatívny dopad výroby tepla na životné prostredie.

Vypracujeme vám cenovú ponuku? Ponuka je nezáväzná a jej vypracovanie je zadarmo.

Návrat hore