Náš tím

Každý člen nášho tímu má bohaté skúsenosti, odborné poznatky a ekologické cítenie

konateľ, vývoj a realizácia

Peter Štefanco

„Občas zabúdame na to, že veci okolo nás majú viacnásobné použitie. To platí aj pre energiu, ktorá sa dá využiť aj vtedy, keď sa nám javí ako odpad.“

Peter Štefanco je odborným členom tímu. Má na starosti technické riešenie a samotnú realizáciu systému v konkrétnom objekte. Je to človek, ktorý zmenil teóriu na skutočnosť: premenil šialené nápady kolegu Šmelíka na funkčnú realitu s originálnymi technickými riešeniami. Zodpovedá aj za to, že navrhnutý systém bude možné spojazdniť a sfunkčniť. Má dokonalú predstavu o tom, čo je možné, a čo už nie. Okrem realizačnej stránky technológie má na starosti aj výrobu jednotlivých komponentov a ich následnú inštaláciu. V neposlednom rade dohliada na servis a monitoring systému po jeho spustení.

konateľ, vývoj a projekcia

Ing. Ján Šmelík

„Slovné spojenie nedá sa je pre mňa vždy tak trochu výzvou. Teší ma, že náš nápad dostal reálnu technologickú podobu, a že sa v praxi ukázalo, že naozaj funguje.“

Ján Šmelík je odborným členom tímu. Má na starosti vývoj, technické riešenie a projekčný návrh celého systému v konkrétnom objekte. Je autorom myšlienky nového systému na rekuperáciu energie v budovách. Presne vie, ako má správne nastavený systém vyzerať a pracovať. Zodpovedá za to, že systém bude v objekte fungovať správne a že bude spĺňať dohodnuté parametre. Rieši technológiu, jej návrh a projekčnú stránku riešenia. V neposlednom rade dohliada na monitoring systému po jeho spustení.

obchodný riaditeľ

Ing. Zdenko Miko

„Nejde nám o chválenie vlastných systémov. Ide nám o to, aby naši zákazníci reálne ušetrili na príprave teplej vody a na vykurovaní, pričom investícia do systému sa im zaručene vráti.“

Zdenko Miko je členom tímu, ktorý má na starosti cenové ponuky, terajších, aj budúcich zákazníkov spoločnosti. Nadviaže so záujemcami či zákazníkmi prvý kontakt, pošle im potrebné podklady, vyráta úsporu energií. Skalkuluje, koľko by daný objekt stála inštalácia systémov ERcuper Water a ERcuper Air a taktiež vie navrhnúť možnosti financovania diela. Rád príde na všetky stretnutia, na ktorých potrebujú zákazníci/záujemcovia prebrať detaily rekuperácie z odpadového tepla a vzduchu. Zúčastní sa bytových schôdzí, porád a stretnutí majiteľov či developerov daných objektov. Je tu pre vás i preto, aby vám „ľudskou rečou“ vysvetlil všetky technologické nápady, ktoré jeho kolegovia budú vo vašom objekte realizovať.

projektový manažér

Vladimír Weisz

Organizovanie realizácie a samotná realizácia majú v sebe adrenalín aj nadšenie. Vidieť, že systém, ktorý kompletne navrhneme funguje ako hodinky, je pre nás vždy potešením.“

Vladimír Weisz je prevádzkovým členom tímu. Na starosti má niekoľko dôležitých činností: koordinovanie a riadenie členov realizačného tímu počas realizácie diela; vypracovanie a kontrolu dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu; komunikáciu s členmi realizačného tímu, s dodávateľmi a s investorom. Dokáže zastúpiť každého člena nášho tímu a preto plní nenahraditeľnú funkciu v spoločnosti.

servisný technik

Radoslav Ivanič

„Cením si, že pracujem v tíme, ktorý má profesionálnych členov a ktorého práca má úžasné výsledky.“

Radoslav Ivanič stál už pri vývoji tepelných čerpadiel WAMAK. Vykurovacej a chladiarenske technike a tepelným čerpadlám rozumie ako málokto, neexistuje technický problém, ktorý v tejto oblasti nevedel vyriešiť. Zabezpečuje kompletný servis tepelných čerpadiel WAMAK.

Spojte sa s naším tímom odborníkov a spýtajte sa na to, čo potrebujete

Návrat hore