Bytový dom v Košiciach, Ulica Kapitána Jaroša

Inštalované systémy:

V bytovom dome odštartovala zmenu k lepšiemu výmena výťahu. Práve pri nej sa majitelia bytov zamýšľali nad tým, ako ju financovať a aké podporné mechanizmy je možné pri financovaní využiť. Tu prišiel na rad argument, že výťah nikdy svoj osoh nesplatí, hoci je potrebný. A tak sme majiteľom bytov ukázali, že v bytovom dome sa dajú realizovať aj také systémy, ktoré si na svoj úver zarobia a ešte budú dlhodobo šetriť aj peňaženky platcov úveru. Nainštalovali sme im oba naše systémy, Rekup-ER Water, aj Rekup-ER Air. Okrem prípravy teplej vody šetríme majiteľom bytov aj financie za vykurovanie.

Celý príbeh inštalácie

Centrálny odber bol pre tento bytový dom príliš drahý

Aj tento bytový dom odoberal teplo a teplú vodu z centrálneho zdroja tepla. Centrálny odber vody je charakteristický tým, že majitelia bytov – odberatelia teplej vody a tepla – neplatia len za prípravu teplej vody a dodané teplo. Do faktúr sa im premietnu aj prevádzkové náklady centrálneho zdroja, čiže jeho personálne náklady či prípadné straty v sieti počas distribúcie. Hoci sa o spomínané náklady delili s ďalšími bytovými domami, ktoré mali rovnakého centrálneho dodávateľa teplej vody a tepla, stále pre nich výsledná suma na faktúrach nebola optimálna a uspokojivá.

Obyvatelia sa chystali na rozsiahlu opravu výťahu, ktorú chceli financovať úverom. Úver je pre bytové domy ľahkým, no často aj jediným spôsobom ako niečo v bytovom dome opraviť či vymeniť. V tomto prípade však platí i to, že používanie výťahu samotný výťah nikdy nesplatí. A preto je potrebné zamyslieť sa nad tým, prečo si nedať nainštalovať aj taký systém, ktorý svojím používaním dokáže splatiť vstupnú investíciu a zároveň šetriť financie aj po jej splatení. Majiteľom bytov sme predstavili myšlienku inštalácie našich technológií a ukázali sme im, že týmto spôsobom môžu šetriť a odkladať na iné potrebné úkony v bytovom dome, ako je napríklad už spomenutá oprava výťahu.

Aj príprava teplej vody, aj vykurovanie

Inštalácia systémov vždy začína stretnutiami, dialógmi a hľadaním riešení. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Naším cieľom je to, aby každý majiteľ bytu chápal prínos našich technologických riešení a vedel, čo bude bytový dom splácať a prečo.

V tomto prípade sa nám podarilo presvedčiť bytový dom k inštalácii oboch našich systémov. Realizovali sme rekuperáciu tepla z odpadovej vody Rekup-ER Water a na streche sme doinštalovali nadstavbu pre vykurovanie – rekuperáciu z odpadového, odvetrávaného vzduchu Rekup-ER Air. Zamerali sme sa na šetrenie tak povediac na dvoch frontoch – chceli sme efektívne šetriť na príprave teplej vody, ale aj na vykurovaní jednotlivých bytov.

„Odpadová energia“ dnes šetrí nemalé financie

Bytový dom na Ulici Kapitána Jaroša dnes funguje nasledovne: všetka voda vypustená do kanalizácie odovzdá teplo cez sústavu výmenníkov tepla a ďalšie zariadenia do nášho systému Rekup-ER Water, ktorý zabezpečí prípravu novej, čistej teplej vody potrebnej pre ďalšie činnosti ako sprchovanie, umývanie, kúpanie. Vo ventilačných šachtách, ktoré odvádzajú vzduch z kúpeľní, z toaliet a z digestorov v kuchyniach sa nachádza teplý odpadový vzduch, ktorý zase zachytí náš druhý systém, Rekup-ER Air. Z tohto odpadového vzduchu odoberie teplo a to vráti do vykurovacej sústavy. Počas hlavnej vykurovacej sezóny je preto možné vykurovať lacnejšie, mimo zimných a jesenných mesiacov je zase možné temperovanie. Ak nie sú potrebné teplé radiátory, získané teplo pripravuje teplú vodu, prípadne je uskladnené a čaká na využitie.

Jedno zariadenie v pivnici, jedno na streche

Ak si bytový dom alebo objekt vyžiada aj inštaláciu rekuperácie z odpadového vzduchu, časť technológie je umiestnená na streche, zvyšok ostáva v miestnosti, ktorú pre technológiu vyčlenia majitelia bytov. V tomto prípade to bola prázdna pivnica na prízemí. Zariadenie teda výrazne nezasiahne do života obyvateľov a ani im nezoberie priestor, ktorý aktívne používajú a potrebujú.

Systém je zatiaľ v skúšobnej prevádzke

Spustením systému sa naša práca nikdy nekončí. On-line monitoring nám ukazuje, ako je systém nastavený, ako je možné ho vyladiť a ako môžeme dosiahnuť požadované hodnoty a úspory. V bytovom dome na Ulici Kapitána Jaroša je rekuperácia tepla z odpadovej vody a vzduchu v skúšobnej prevádzke. Čísla a výsledky preto pre vás spracujeme až po čase. Už teraz však vidíme, že nadstavba o rekuperáciu z odpadového vzduchu (odvetrávania) je dobré riešenie a dokáže podstatnou mierou znížiť náklady za vykurovanie v daných bytoch. V spojení s prípravou teplej vody vďaka teplu z kanalizácie dostáva systém nový rozmer a nové možnosti. A čo je hlavné, aj spokojných majiteľov bytov.

Ako dopadol náš pilotný projekt?

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?

Scroll to Top