Bytový dom v Košiciach, Ulica Kapitána Jaroša

Inštalované systémy:

V bytovom dome odštartovala zmenu k lepšiemu výmena výťahu. Práve pri nej sa majitelia bytov zamýšľali nad tým, ako ju financovať a aké podporné mechanizmy je možné pri financovaní využiť. Tu prišiel na rad argument, že výťah nikdy svoj osoh nesplatí, hoci je potrebný. A tak sme majiteľom bytov ukázali, že v bytovom dome sa dajú realizovať aj také systémy, ktoré si na svoj úver zarobia a ešte budú dlhodobo šetriť aj peňaženky platcov úveru. Nainštalovali sme im oba naše systémy, ERcuper Water, aj ERcuper Air. Okrem prípravy teplej vody šetríme majiteľom bytov aj financie za vykurovanie.

Celý príbeh inštalácie

Centrálny odber bol pre tento bytový dom príliš drahý

Aj tento bytový dom odoberal teplo a teplú vodu z centrálneho zdroja tepla. Centrálny odber vody je charakteristický tým, že majitelia bytov – odberatelia teplej vody a tepla – neplatia len za prípravu teplej vody a dodané teplo. Do faktúr sa im premietnu aj prevádzkové náklady centrálneho zdroja, čiže jeho personálne náklady či prípadné straty v sieti počas distribúcie. Hoci sa o spomínané náklady delili s ďalšími bytovými domami, ktoré mali rovnakého centrálneho dodávateľa teplej vody a tepla, stále pre nich výsledná suma na faktúrach nebola optimálna a uspokojivá.

Obyvatelia sa chystali na rozsiahlu opravu výťahu, ktorú chceli financovať úverom. Úver je pre bytové domy ľahkým, no často aj jediným spôsobom ako niečo v bytovom dome opraviť či vymeniť. V tomto prípade však platí i to, že používanie výťahu samotný výťah nikdy nesplatí. A preto je potrebné zamyslieť sa nad tým, prečo si nedať nainštalovať aj taký systém, ktorý svojím používaním dokáže splatiť vstupnú investíciu a zároveň šetriť financie aj po jej splatení. Majiteľom bytov sme predstavili myšlienku inštalácie našich technológií a ukázali sme im, že týmto spôsobom môžu šetriť a odkladať na iné potrebné úkony v bytovom dome, ako je napríklad už spomenutá oprava výťahu.

Aj príprava teplej vody, aj vykurovanie

Inštalácia systémov vždy začína stretnutiami, dialógmi a hľadaním riešení. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Naším cieľom je to, aby každý majiteľ bytu chápal prínos našich technologických riešení a vedel, čo bude bytový dom splácať a prečo.

V tomto prípade sa nám podarilo presvedčiť bytový dom k inštalácii oboch našich systémov. Realizovali sme rekuperáciu tepla z odpadovej vody ERcuper Water a na streche sme doinštalovali nadstavbu pre vykurovanie – rekuperáciu z odpadového, odvetrávaného vzduchu ERcuper Air. Zamerali sme sa na šetrenie tak povediac na dvoch frontoch – chceli sme efektívne šetriť na príprave teplej vody, ale aj na vykurovaní jednotlivých bytov.

„Odpadová energia“ dnes šetrí nemalé financie

Bytový dom na Ulici Kapitána Jaroša dnes funguje nasledovne: všetka voda vypustená do kanalizácie odovzdá teplo cez sústavu výmenníkov tepla a ďalšie zariadenia do nášho systému ERcuper Water, ktorý zabezpečí prípravu novej, čistej teplej vody potrebnej pre ďalšie činnosti ako sprchovanie, umývanie, kúpanie. Vo ventilačných šachtách, ktoré odvádzajú vzduch z kúpeľní, z toaliet a z digestorov v kuchyniach sa nachádza teplý odpadový vzduch, ktorý zase zachytí náš druhý systém, ERcuper Air. Z tohto odpadového vzduchu odoberie teplo a to vráti do vykurovacej sústavy. Počas hlavnej vykurovacej sezóny je preto možné vykurovať lacnejšie, mimo zimných a jesenných mesiacov je zase možné temperovanie. Ak nie sú potrebné teplé radiátory, získané teplo pripravuje teplú vodu, prípadne je uskladnené a čaká na využitie.

Jedno zariadenie v pivnici, jedno na streche

Ak si bytový dom alebo objekt vyžiada aj inštaláciu rekuperácie z odpadového vzduchu, časť technológie je umiestnená na streche, zvyšok ostáva v miestnosti, ktorú pre technológiu vyčlenia majitelia bytov. V tomto prípade to bola prázdna pivnica na prízemí. Zariadenie teda výrazne nezasiahne do života obyvateľov a ani im nezoberie priestor, ktorý aktívne používajú a potrebujú.

Systém je zatiaľ v skúšobnej prevádzke

Spustením systému sa naša práca nikdy nekončí. On-line monitoring nám ukazuje, ako je systém nastavený, ako je možné ho vyladiť a ako môžeme dosiahnuť požadované hodnoty a úspory. V bytovom dome na Ulici Kapitána Jaroša je rekuperácia tepla z odpadovej vody a vzduchu v skúšobnej prevádzke. Čísla a výsledky preto pre vás spracujeme až po čase. Už teraz však vidíme, že nadstavba o rekuperáciu z odpadového vzduchu (odvetrávania) je dobré riešenie a dokáže podstatnou mierou znížiť náklady za vykurovanie v daných bytoch. V spojení s prípravou teplej vody vďaka teplu z kanalizácie dostáva systém nový rozmer a nové možnosti. A čo je hlavné, aj spokojných majiteľov bytov.

Ako dopadol náš pilotný projekt?

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku?

Návrat hore