Bytový dom v Košiciach, Ulica Boženy Němcovej

Inštalovaný systém:
ERcuper Water

Obyvatelia z bytového domu v Košiciach pôvodne premýšľali nad vybudovaním vlastnej kotolne. Práve vybudovaním vlastnej kotolne chceli znížiť náklady na teplú vodu a teplo vo svojich radiátoroch. Tieto položky každoročne stúpali na cene a preto sa majitelia bytov rozhodli situáciu aktívne riešiť. Vlastnú kotolňu sa im však nepodarilo vybudovať a preto ich oslovil náš systém ERcuper Water. Ten im dnes zabezpečí prípravu teplej vody na 100 % a výrazne šetrí financie, ktorými splácajú úver na nami inštalovaný systém.

Celý príbeh inštalácie

Vlastnú kotolňu nedovolili bytovému domu zrealizovať naše zákony

Legislatívne zmeny v roku 2014 spôsobili, že osamostatnenie sa od centrálneho zdroja, ktorý dodáva majiteľom bytov teplo a teplú vodu, nie je možné bez získania súhlasu na odpojenie. Tento súhlas vydáva práve centrálny zdroj, od ktorého sa v snahe šetriť chcete odpojiť. Situácia je preto komická, i tragická zároveň. Bytové domy na Slovensku sa nachádzajú v nezávideniahodnej situácii.

Na druhej strane treba poznamenať, že individuálna výroba tepla (prevádzka vlastnej, súkromnej kotolne) síce predstavuje vzhľadom na cenu paliva ekonomickejšiu a lacnejšiu alternatívu získavania tepla, no z pohľadu tvorby emisií skleníkových plynov a emisií škodlivých látok je takáto kotolňa väčšou environmentálnou záťažou než centralizovaná výroba tepla.

Poniektoré bytové domy sa s vlastnou kotolňou „rozhýbali“ ešte v období, v ktorom si ju zriadiť mohli, čiže v období pred rokom 2014. Tento bytový dom v Košiciach to nestihol a tak začali vlastníci bytov hľadať iné riešenia ako ušetriť na dodávanom teple a na príprave teplej vody.

Centrálny odber zdražel, a iná možnosť odberu tepla nebola

Centrálny odber bol pre tento bytový dom neekonomický. Všeobecne je tento odber nákladný a finančne náročný pre akýkoľvek bytový dom, pretože distribúcia potrubím vždy prináša aj straty a personálnu réžiu, ktorú si odberatelia musia uhradiť.

V tomto prípade nastala ale iná situácia. Na daný centrálny odber ostal len jeden bytový dom, pretože tie ostatné boli – dá sa povedať – šikovnejšie, a odpojili sa v čase, kedy zákon umožňoval odpojenie, aj vybudovanie vlastnej kotolne. Bytový dom na Ulici Boženy Němcovej tak niesol všetky prevádzkové náklady na danom okruhu od centrálneho dodávateľa sám, vďaka čomu majiteľom bytov stúpli aj sumy na konečnej faktúre za teplo a za teplú vodu.

Ostatným bytovým domom nemožno vyčítať, že využili situáciu a odpojili sa od centrálneho zdroja, ich finančné hľadisko chápeme azda všetci. No netreba zabúdať ani na už vyššie spomenutý argument, a to ten, že každá samostatná kotolňa negatívne vplýva na naše životné prostredie a nie je udržateľným ekologickým riešením.

Prvý kontakt a hľadanie riešení

S kolegami, ktorí majú v našej spoločnosti na starosti technické riešenie, sme aktívne hľadali spôsoby ako tomuto bytového domu pomôcť. Na jednej strane bola požiadavka lacnejšie pripravovať teplú vodu, na druhej strane stála legislatíva, v súlade s ktorou sa realizácia musela konať. Nebolo povolené ani vybudovanie ekologicky priaznivejšieho zdroja tepla so solárnymi kolektormi, alebo s tepelným čerpadlom. Odpojenie sa od SCZT bolo takisto nemožné. Navrhli sme inštaláciu nášho systému ERcuper Water.

Riešenie: získavanie tepla z odpadovej vody v kanalizácii

ERcuper Water pracuje s teplom, ktoré získa z odpadovej vody v kanalizácii. Toto teplo dokáže nielen odobrať, ale aj dodať do vykurovacej sústavy, alebo vďaka nemu pripraví ďalšiu teplú vodu. Po súhlase vlastníkov bytov s našim riešením sme začali s inštaláciou systému ERcuper Water. Stavebné povolenie potrebné nebolo a tak samotnej realizácii predchádzalo „len“ vybavenie úveru, s ktorým sme bytovému domu ochotne pomohli. Podstata možnosti inštalácie nášho systému v súlade s legislatívou spočíva totižto v tom, že nebudujeme nový zdroj tepla, ale rekuperačné zariadenie, ktoré teplo zachytáva. Za toto teplo už raz majitelia bytov zaplatili a prakticky sa v bytovom dome nachádza, no využité nie je.

Zariadenie našlo svoje miesto rýchlo

Celé naše zariadenie zvyčajne nezaberie viac ako 20 m2 priestoru. V tomto prípade však šlo o nadpriemerne veľkú bytovku (88 bytov) a preto zariadenie potrebovalo 40 m2 miesta. Majitelia bytov našli pre našu technológiu miesto v pivnici, v ktorej uvoľnili dva spoločné priestory. Tie dovtedy slúžili len ako miestnosti na odpad. Keďže systém nevyžaduje žiadne individuálne doinštalovanie technických prvkov do jednotlivých bytov, celá námaha obyvateľov bytov spočívala len vo vyprataní spomínaných priestorov – pre každý vchod bolo potrebné uvoľniť jeden priestor.

Od októbra 2018 je šetrenie energií aj financií v plnom prúde

Majitelia bytov šetria na energiách aj financiách už od dňa spustenia nášho systému ERcuper Water. Aktuálne sú ich úspory na čísle 80 %, no my systém aktívne monitorujeme, aby sme sa dostali na číslo 90 %. Zo začiatku sme prípravu teplej vody vedeli zabezpečiť priemerne na 80 %. Po necelom roku fungovania systému zabezpečíme už 100 % potreby teplej vody v celom bytovom dome.

Projekt v číslach

88
bytov

V bytovom dome sa nachádza celkovo 88 bytov

2018
október

Začiatok prevádzky systému ERcuper Water v bytovom dome

7
mesiacov

Toľko trvalo vyladenie technológie, pretože tento projekt bol naším pilotným projektom

88,2 %
príprava teplej vody

Po 7-mich mesiacoch sme prípravu teplej vody vedeli zabezpečiť až na 88,2 %*

12
mesiacov

Po ďalších 5 mesiacoch sme zvýšili podiel dodanej teplej vody na 99,5 %

100 %
pokrytie potrieb

Aktuálne vieme garantovať prípravu teplej vody ohrevom odpadovým teplom na 100 %

* Zvyšných 11,8 % teplej vody bolo dodaných štandardným spôsobom od primárneho dodávateľa tepla.

Pár čísiel, ktoré vás určite budú zaujímať, no potrebujú ešte komentár

Prečo čísla nabiehali postupne?

Keďže išlo o náš pilotný projekt, aj nastavenie celého systému potrebovalo istý čas. Vyladenie trvalo približne 7 mesiacov, no i počas tejto doby sme dokázali zabezpečiť prípravu teplej vody na 88,2 %. Takto sme šetrili energie aj financie majiteľom bytov aj počas obdobia nastavovania systému.

Koľko sa minulo elektrickej energie?

Na prečerpávanie tepla z kanalizácie a následnú prípravu teplej vody je potrebná elektrická energia. Za 7 mesiacov skúšobnej prevádzky sme dosiahli priemernú spotrebu elektrickej energie 21,8 kWh/m3 a v nasledujúcich piatich mesiacoch sme ju ustabilizovali na priemernej hodnote 18,6 kWh/m3. Primárny dodávateľ tepla dodával do bytového domu teplú vodu so spotrebou tepla 121 kWh/m3 na jej prípravu a distribúciu. Dosiahnutá energetická úspora teda vykazovala číslo 84,63 %.

Ochrana životného prostredia

Produkciu CO2 sme znížili oproti pôvodnému systému dodávky teplej vody z pôvodných 76,19 kg/m3 teplej vody na 3,11 kg/m3. Rozdiel medzi hodnotami činí 95,92 %. Tento dôkaz je najsilnejším argumentom na ekologickosť nášho systému, aký máme v rukách a aký vám môžeme ponúknuť. Obyvatelia tohto bytového domu ušetrili za rok 175,7 ton CO2, čo je viac ako 2 tony na jednu domácnosť! Takýto prínos do ochrany životného prostredia, aký dosiahli obyvatelia daného bytovému domu, dosiahol na Slovensku len málokto.

Kedy reálne klesnú náklady za teplú vodu?

Finančná úspora je hlavnou motiváciou, prečo začať riešiť systém rekuperácie tepla z odpadovej vody v bytovom dome. Hoci naše čísla a merania ukážu majiteľom bytov úspory už po prvom mesiaci používania, reálne nastane poníženie platieb za teplú vodu až po dvoch rokoch. Prečo?

Dôvodom je legislatíva v našej krajine, podľa ktorej sa fixná zložka ceny tepla platí podľa spotreby tepla pred dvomi rokmi. Takže ak v jednom roku znížite odber tepla na nulu, fixnú zložku budete ako odberateľ platiť v plnej výške ešte 2 nasledujúce roky. Aj pre tento dôvod sa neoplatí šetriť s teplou vodou v individuálnych podmienkach vášho bytu, pretože výrazná úspora sa na faktúre jednoducho neobjaví. Je nutné riešiť celý systém dodávky a prípravy teplej vody, pre všetkých majiteľov bytov. Len tak naberú úspory reálne kontúry, a neskôr aj čísla.

Ale aj na konci tohto tunela svieti svetielko, ktoré určite nezhasne...

Aj počas spomenutých dvoch rokov, počas ktorých sa čaká na návratnosť systému, sa vlastníci bytov správajú ekologicky a ekonomicky. Šetria vlastné náklady, čiže vlastné financie. Peniaze vložené do systému sa im zaručene vrátia a navyše, vždy ostanú chránení pred zvyšovaním cien energií. Na prípravu teplej vody totiž spotrebujú len 10 % z pôvodnej energie, zvyšných 90 % bude cirkulovať donekonečna. Všetkým majiteľom bytov je tento systém vysvetlený do detailu a inak to nebolo ani v prípade bytového domu na Ulici Boženy Němcovej. Majitelia boli so situáciou oboznámení a počítali s ňou. Zároveň sa na nás mohli kedykoľvek obrátiť s otázkami, alebo s prípadnými nejasnosťami.

Aj váš bytový dom môže takto šetriť! Vyrátajte si vaše úspory na

Úspory vám vyrátame aj my, stačí zaslať nezáväznú žiadosť o cenovú ponuku!

Návrat hore