Príprava teplej vody s ERcuper Water

Ako pracuje systém ERcuper Water?

Ohrev odpadovou vodou vám ušetrí až 90 % energie potrebnej na prípravu teplej vody. Energie, ktorú by ste inak museli uhradiť vy.

Teplú vodu môžete použiť viackrát. Naozaj!

Teplú vodu nemusíte použiť len raz. Prvotne s ňou umyjete riady, alebo sa s ňou osprchujete. Poslúžiť vám môže aj potom, čo odtečie ako znečistená a použitá do kanalizačného potrubia. Ako? Teplo z odpadovej vody vám môže pripraviť ďalšiu čistú, pitnú vodu, prípadne bude dodané do vykurovacieho systému. Tento proces zabezpečí náš systém ERcuper Water.

V kanalizácii vám pláva teplo, za ktoré ste zaplatili, no nevyužívate ho

Použitá voda si vie v kanalizácii udržať teplotu 20 až 25 °C. V kanalizácii je však teplá voda zbytočná. Z globálneho hľadiska je dokonca vypúšťanie teplej vody do kanalizácie spúšťačom topenia ľadovcov a zmeny klímy. Toto všetko sa deje aj napriek tomu, že je možné teplo z kanalizácie efektívne využiť v prospech tých, ktorí zaň už raz zaplatili, a to nie práve zanedbateľnú sumu. Áno, máme na mysli vás. Či ste majiteľ bytu, budovy alebo správca objektu, v kanalizácii vám pláva energia, za ktorú platíte, ale nevyužívate ju. Nie je to škoda?

Ohrev odpadovou vodou vám zužitkuje každý joul energie, ktorý ste zaplatili!

Náš systém ERcuper Water ohrieva pitnú vodu vďaka teplu získanému z odpadovej vody. Odber z centrálneho zdroja tepla klesne na potrebné minimum a v praxi máme overené, že vlastníci bytov ušetria cca 60 až 75 % z pôvodných nákladov na teplú vodu. Ak systém odoberie viac tepla, ako je možné v danej chvíli spotrebovať, môžeme teplo dodať do vykurovacej sústavy (ideálne v prípade nadstavby o systém ERcuper Air, ktorý odoberá teplo z odvetrávaného vzduchu). Prípadne prebytočné teplo uskladníme ako rezervu pre prípravu ďalšej teplej vody. Teplo sa nestratí, zužitkuje sa do posledného joula.

Vyrátajte si

So systémom ERcuper Water budete fungovať takto

Od centrálneho zdroja sa neodpojíte

Teplo, aj teplú vodu budete môcť naďalej odoberať od svojho zmluvne zabezpečeného dodávateľa, ale len v prípade potreby.

Teplú vodu vám zabezpečí kanalizácia

Systém ERcuper Water zachytí teplo z kanalizácie a použije ho na prípravu novej teplej vody, ktorú pošle priamo k vám. Prebytočné teplo môže systém dodať do vykurovania.

Ušetríte až 90 % energie potrebnej na prípravu teplej vody

To sa rovná 60 až 75 % z doterajších nákladov na teplú vodu. Ušetrené finančné prostriedky môžete použiť na opravy a rekonštrukciu bytového domu (budovy) alebo na splátky úveru.

Aj vykurovať môžete potom lacnejšie

Technológiu je možné rozšíriť o zachytávanie tepla z odvetrania, ktoré je v kúpeľni, v kuchyni a pod. Toto dodatočne získané teplo môže ohrievať vodu, alebo vykurovať.

Potrebujete ďalšie informácie?

Oplatí sa ERcuper Water aj v bytovom dome s vlastnou kotolňou?

Aj v prípade, že si prípravu teplej vody v bytovom dome (budove) zabezpečujete prostredníctvom individuálneho zdroja – vlastnej kotolne, vám môže systém ERcuper Water ušetriť financie. Za teplo či teplú vodu platíte síce menej než tí, ktorí ju odoberajú z centrálneho zdroja, napríklad z teplárne. Vaša vlastná kotolňa na zemný plyn alebo tuhé palivo má však negatívny ekologický dopad na životné prostredie okolo vás. Systém ERcuper Water by bol pre vás ekologickejším riešením a čo je hlavné, aj vo vašom prípade by dokázal ušetriť nemalé finančné prostriedky za teplo a za prípravu teplej vody.

Zaujalo ma to, chcem si prečítať viac!

Technické riešenie je možné v každej budove

Pre inštaláciu systému potrebujeme obvykle priestor o veľkosti 4 x 4 metre (max. 40 m2, rozhoduje veľkosť budovy). V bytovom dome to môže byť bývalá kočikáreň, pivnica, vo väčších budovách starý sklad alebo nevyužitá miestnosť. Systém je odhlučnený, nebude obťažovať okolie. Jednotlivé byty si nemusia k nemu nič doinštalovať. Pre každú budovu máme individuálne riešenie, ktoré dovedieme k pozitívnemu výsledku.

Pozrite si fotky v referenciách, získate lepšiu predstavu:

Vyriešime vaše dve najdrahšie položky – prípravu teplej vody, aj vykurovanie!

Teplo získané z odpadovej (kanalizačnej vody) odporúčame primárne využiť na prípravu novej teplej vody, ktorú potrebujete celoročne. Ak je získaného tepla prebytok, nasmerujeme ho počas obdobia vykurovania do vykurovacej sústavy. Nadstavba nášho systému ERcuper Air umožňuje získavanie tepla zo strešného odvetrávania bytového domu, budovy. Odvetrávanie zachytáva paru alebo vzduch z odvetrávania kúpeľní a z digestorov. Takto zachytené teplo vám dokáže v plnom rozsahu zabezpečiť prípravu teplej vody v bytovom dome, alebo výraznou mierou podporiť vykurovanie a znížiť tak spotrebu drahého tepla od súčasného dodávateľa tepla. Systémy sa teda efektívne dopĺňajú, aby sa vaše dva najdrahšie prevádzkové náklady znížili čo najviac.

Teplú vodu do 55 °C budete mať nepretržite

Systém rekuperácie tepla z kanalizačnej vody zabezpečí kontinuálny ohrev vody až do teploty 65 °C, pričom pre domáce použitie a konečnému spotrebiteľovi postačuje teplota v intervale 45 až 55 °C. Teplá voda je k použitiu prakticky ihneď, nevyžaduje sa žiadne dodatočné ohrievanie. ERcuper Water dokáže nahradiť vášho doterajšieho poskytovateľa teplej vody tak, že odber teplej vody od neho môže klesnúť až na nulu.

Neničte si prostredie, v ktorom žijete vy a vaše deti

Teplo sa na Slovensku primárne získava spaľovaním uhlia, plynu, alebo dreva. Pri tomto spôsobe získavania tepla alebo prípravy teplej vody sa do ovzdušia uvoľňujú emisie CO2, ktoré znečisťujú životné prostredie a ovplyvňujú aj vaše zdravie. Vďaka systémom, ktoré ponúkame, minimalizujete odber teplej vody, ktorá bola ohriata týmto neekologickým spôsobom. Dáte energii a teplu z odpadovej vody druhú šancu, energiu efektívne zrecyklujete. V zahraničí takto pripravujú vodu alebo vykurujú celé obytné štvrte. Aj Slovensko môže kráčať s dobou a správať sa v tomto smere viac zodpovedne. A práve vy môžete patriť k tým, ktorí recyklácii energie dajú zelenú.

Návrat hore