Ďakujeme, sme prví. Inovatívny čin roka 2019 vyhrala Energia Real, s.r.o.

V kategórii technologická inovácia sme vďaka naším systémom získali prvé miesto. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Pre nás je snaha aj napredovanie už akési automatické. Práve vďaka nim sa nám podarilo pretaviť myšlienky do technológie, ktorá naozaj funguje, a to dokonca podľa našich predstáv. O to viac nás teší, že naše úsilie dokážu oceniť aj v podnikateľských kruhoch. 20. októbra sme sa stali víťazom súťaže Inovatívny čin roka 2019 v kategórii technologická inovácia.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Kvôli opatreniam, ktoré aktuálne platia aj pre verejné podujatia, bolo vyhlasovanie výsledkov riešené on-line formou. V našej kategórii sme mali konkurenciu v podobe 8 silných spoločností. Prvé miesto sme si od poroty zaslúžili za našu vlastnú technológiu ERcuper Water.

 

Naše myšlienky, naša technológia

Inovatívnosť v tomto prípade spočíva v tom, že na Slovensku nie je žiadny podobný systém, aký sme vymysleli a uviedli do prevádzky práve my. To sa nechceme chváliť, chceme ozrejmiť situáciu na trhu. ERcuper Water je po myšlienkovej aj konštrukčnej stránke náš projekt. Vymysleli ho ľudia v našom tíme, ktorým dlho vŕtala v hlavách myšlienka ako pomôcť obyvateľom bytových domov na Slovensku pripravovať teplú vodu a zabezpečovať vykurovanie lacnejšie a ekologickejšie.

 

Hľadali sme zdroj energie, ktorý tu bude navždy

Technológia má za svoj zdroj energie odpad. V tomto prípade ide o odpadovú vodu v kanalizácii, ktorú by nám bežne nenapadlo využiť inak. Predstavuje pre nás niečo, čo sme použili, spláchli do potrubia a v ideálnom prípade to už viac nechceme vidieť, ani cítiť. Treba si však uvedomiť, že odpadová voda má v sebe horúcu vodu zo sprchovania, teplú vodu z umývania riadov alebo z umývačky. Teplo tejto vode odovzdáva aj teplá voda z prania a dokonca aj voda po spláchnutí má v sebe určité teplo, ktoré je možné odobrať a využiť. Všetko toto teplo by odišlo kanalizáciou preč, ak ho však zachytíme a nasmerujeme správne, vieme ho využiť na prípravu teplej vody.

 

Pokles emisií je zaručený

Ak získame teplo spôsobom, pri ktorom nie je už potrebné znova spaľovať tuhé palivo alebo plyn, postaráme sa o zníženie emisií, ktoré pri výrobe tepla vznikajú. Toto zníženie je radikálne a ak by sme si utopisticky predstavili, že by takto fungovali všetky bytové domy v našom okolí, určite by sme zníženie emisií pocítili aj na kvalite ovzdušia a životného prostredia.

Skĺbili sme teda efektívne vykurovanie, prípravu teplej vody, šetrenie financií a ekologické myslenie do jedného systému, ktorý dostal názov ERcuper Water. Princíp jeho fungovania je totiž založený na rekuperácii tepla a Water označuje zdroj energie, s ktorým systém pracuje – voda. Zariadenie zabezpečuje prípravu teplej vody z odpadového tepla na 100 % a zároveň rekuperáciu tepla na účely vykurovania v rovnakom čase na približne 60 % (do 0 °C vonkajšej teploty až na 100 %). Znie to úžasne, a aj to v praxi funguje úžasne.

Ak máte záujem dozvedieť sa o našom ocenenom systéme viac, radi sa s vami stretneme alebo porozprávame, vypracujeme nezáväznú kalkuláciu, zodpovieme vaše otázky.

 

Kontaktujte nás

 

Ďakujeme Ministerstvu hospodárstva SR za prejavenú dôveru a ocenenie. Veríme, že aj naše budúce stretnutia, ktoré plánujeme realizovať v dohľadnej dobe a na ktorých sa chceme viac zamerať na zmeny v doterajšom systéme vykurovania a prípravy teplej vody v bytových domov budú podnetné ako pre nás, tak pre všetky zúčastnené strany.

 

Prečítajte si tlačovú správu

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore