Energia na jedno použitie? Takto teda ďaleko nezájdeme!

Energiu je možné použiť viackrát a práve jej recykláciou nepripravíme budúce generácie o zdravé a čisté životné prostredie. Pretože všetkých by nás malo zaujímať čo viac môžeme pre tento svet spraviť a zmena musí začať najprv v nás.

Naša planéte sa mení a mení sa až extrémne rýchlo – no k horšiemu. Možno si občas prečítame o znečistenom ovzduší vo veľkých priemyselných mestách alebo o topiacich sa ľadovcoch v oceáne a máme pocit, že sa nás to stále akosi netýka, pretože je to ďaleko. No nie je to tak. Dopady ľudskej činnosti je možné cítiť aj u nás, treba len vnímavejšie sledovať svet okolo nás.

 

Zmeny cítiť aj u nás

Stačí sa len zamyslieť a spomenúť si na dávnejšie letá. Neboli také extrémne horúce a neprinášali po sebe extrémne dlhé búrky, ktoré prídu v návaloch a spôsobujú ničivé povodne. Pranostika o Martinoch na bielom koni je na našom území už viac nepravdivá ako pravdivá. Aj zásoby pitnej podzemnej vody značne ovplyvňuje masívny výrub stromov a letné sucho. Na domáce studne sa v niektorých lokalitách našej krajiny už nemôžu ľudia spoľahnúť na 100 %. Naše skvosty v podobe ľadových jaskýň evidujú ročne nielen úbytok vody, ale i ľadu. Chýba im tuhá zima a dostatok snehu, jednoducho počasie pod 0 °C.

Zmeny je možné badať aj na dedinách či v mestách. Všade, kde je kanalizácia, sa prakticky sneh dlho neudrží. Teplá voda v kanalizácii vykuruje podzemie a to úplne zbytočne. Vypúšťanie teplej vody do prostredia kdekoľvek na svete podporuje globálne otepľovanie, zmenu klímy, a aj topenie ľadovcov. Zmenou biotopou netrpíme len my ľudia, ale i rastliny či živočíchy. V našej krajine je podľa čísiel z roku 2019 ohrozených v súčasnosti 1 046 druhov nižších rastlín Ohrozená je takmer tretina machorastov a štvrtina lišajníkov. Rastliny, ktoré v nás budia dojem, že sú vždy a všade teda prestávajú byť samozrejmosťou. Keďže ohrozené druhy pochádzajú najmä z biotopov ako sú rašeliniská, mokrade a lúky, je zrejmé, že práve deštrukcia týchto lokalít sa podpisuje pod ich kritický počet. Negatívny dopad badať aj vo svete zvierat, pretože len u nás evidujeme viac ako 1 636 ohrozených bezstavovcov a 100 druhov ohrozených stavovcov. Ľudská činnosť mení ich prirodzené podmienky, v ktorých žili a rozmnožovali sa.1 Na týchto číslach vidieť, že globálne zmeny sa týkajú aj prostredia v ktorom žijeme my a nie sú problémom len väčších krajín, ale aj tej našej. Pretože aj u nás je vidieť drancovanie lesov, stavanie veľkých nákupných stredísk či hotelových rezortov v chránených oblastiach. Myšlienka ubytovať sa „v lone prírody“ je krásna. Treba si však uvedomiť, že týmto búrlivým pretváraním krajiny ničíme najmä prírodu a po čase možno výhľad z hotelového okna už pútavý nebude.

 

Naše denné potreby negatívne ovplyvňujú klímu

Zabezpečovanie našich denných potrieb ohrozuje chod planéty a kvalitu klímy tiež. Jedlo, ktoré jeme sa často dováža z okolitých krajín, z ďalekého zahraničia. Naše oblečenie prejde polovicu sveta, kým sa usídli v našom šatníku. To sú milióny kamiónov a z nich milióny emisií, ktoré musí ovzdušie pohltiť a ktoré potom servíruje aj nám do pľúc. Škodlivé emisie produkuje aj každá kotolňa, ktorá nám pripravuje teplú vodu alebo teplo. Na Slovensku sa totiž až 90 % tepla získava spaľovaním zemného plynu, uhlia alebo dreva. Pre nás je to samozrejmosť stlačiť gombík a mať v byte teplo, posunúť pákou nahor a pustiť si teplú vodu. Pri ďalšom púšťaní teplej vody si, prosíme, uvedomte, že teplo, ktoré vám ohrialo vodu, znečistilo ovzdušie, ktoré budete dýchať na prechádzke, po ceste do práce, či do škôlky pre vaše dieťa. Nezveličujeme. Poukazujeme na fakty, na ktoré stále veľká časť ľudí zabúda a nechce ich vôbec brať na vedomie. Ale prečo?

 

Kúrenie drevom situáciu nerieši

Ak si nevyberieme plyn alebo uhlie, zvolíme drevo. Lebo drevo je ekologické, je to obnoviteľný zdroj, je to niečo z prírody, niečo, čo mnohí považujú za obľúbený termín „bio“. Drevo pri spaľovaní uvoľňuje karcinogénne látky, ktoré cez váš komín alebo komín teplárne opäť znečisťujú ovzdušie, ktoré dýchame. Je to vidieť najmä v lokalitách, v ktorých nie je plyn a väčšina obyvateľov si teda teplo v domoch zabezpečí práve spaľovaním tuhého paliva. Problémom je i to, že drevo sa chápe ako CO2 neutrálne palivo. Dôvod? Strom počas svojho rastu vyrába kyslík a zachytí v sebe minimálne toľko CO2, koľko vypustí do ovzdušia počas spaľovania.

Akákoľvek energia, ktorú doma produkujeme, je spätá s produkciou smogu. V prípade spomenutého dreva ako paliva treba dodať, že smogové situácie – teda prekročenie stanovených hodnôt prachových častíc v rôznych frakciách nastávajú na Slovensku práve počas zimy. Emisie stúpajú práve pre rozhodnutie vrátiť sa k vykurovaniu drevom, nakoľko plyn na cene každým rokom stúpa a majiteľom domov sa potom vykurovanie drevom javí ako finančne výhodné. Zdravotné hľadisko sa nerieši. A to je škoda! Medzi miesta s najviac znečistením ovzduším na Slovensku zaradila štúdia Obnova budov a problém smogu v roku 2018 miesta ako Ružomberok, Jelšava, Banská Bystrica, Prievidza, Martin, Žilina a Veľká Ida. Európska agentúra pre životné prostredie potvrdila, že viac ako tri tisíc predčasných úmrtí ročne spôsobuje na Slovensku vykurovanie drevom a tým spôsobené znečistenie ovzdušia.2

 

Zmena je vždy možná. Vždy.

Ak bývate v bytovom dome, aj vy máte možnosť zastaviť znečisťovanie ovzdušia, ktoré je dôsledkom prípravy teplej vody a tepla aj pre vás. Práve bytové domy sú vykurované teplárňami a kotolňami, ktoré fungujú buď na zemný plyn alebo uhlie. Z tohto zdroja sa sústavou potrubí dodáva teplo k vám. Po ceste však, pochopiteľne, nastanú tepelné straty, za ktoré môže vzdialenosť, ale aj vek daného potrubia. Jednoducho 100 % tepla, ktoré tepláreň alebo kotolňa vyprodukuje a znečistí kvôli tomu životné prostredie sa nikdy v hodnote 100 % nedostane až k vám. Teplo sa dodáva sústavne, ak ho neodoberáte, tak sa teplá voda vráti k centrálnemu zdroju, ohreje sa a znova putuje k vám. Teraz, keď sme vám opísali tento kolobeh, je vám možno jasnejšie, koľko energie stojí zabezpečenie vašich potrieb v byte – potreby tepla v radiátoroch a potreby teplej vody.

 

Ekologické riešenia nebývajú ekonomické. U nás je to však naopak.

Z modelu, ktorý sme vám ponúkli, sa teraz centrálne zásobovanie teplom javí ako veľmi neefektívne, neekonomické a neekologické. Neefektívne preto, pretože sa teplo vyrába nonstop a to i v čase, kedy ho nepotrebujete. Preprava je zdĺhavá. Neekonomické preto, pretože platíte aj za straty a za teplo, ktoré jednoducho nie ste schopní využiť (ale niekto ho zaplatiť musí a ste to vy). Neekologická stránka celej situácie spočíva v používaní neobnoviteľných zdrojov energie, ktoré nadmerne zaťažujú životné prostredie ako pri ťažbe, tak pri spracovaní a aj pri samotnom spaľovaní.

Ekologické riešenie však existuje a je dokonca aj finančne lákavé, s garanciou návratnosti vstupnej investície.

 

Vyrábajme teplo systémom, ktorý je trvalo udržateľný

Ak ste dočítali naše texty až sem, vidíte, že máme celkom dobrý prehľad v klimatických zmenách v našej krajine a že nás táto téma zaujíma. Ba čo viac, ona nás trápi a preto sme s celým naším tímom pracovali na transformácii našich myšlienok do praxe. Chceli sme ponúknuť bytovým domom, ale aj hotelom, internátom či budovám systém, vďaka ktorému by zredukovali produkciu emisií pri príprave teplej vody a pri zabezpečovaní vykurovania.

Naše systémy dokážu vyrábať teplo spôsobom, o ktorom si myslíme, že je trvalo udržateľný. Produkciu CO2 dokážu pri výrobe tepla znížiť takmer o 92 %. Jednoducho teplo vyrábajú zo zdroja, ktorý sa na prvý pohľad zdá nepoužiteľný – z odpadovej vody v kanalizácii a z odpadového vzduchu z odvetrania budovy. Odpad nám je teda veľmi nápomocný, recyklujeme vďaka nemu energiu a dávame jej druhú šancu. Recyklujeme je donekonečna, pretože teplú vodu, ktorú takto zabezpečíme, opäť majitelia bytov spláchnu do kanalizácie, a my z nej opäť odoberieme teplo. Recyklácia v kruhu zabezpečí, že nie je nutné míňať neobnoviteľné zdroje na zabezpečenie našich potrieb ako sú teplá voda a teplo v byte.

 

Energia nie je len na jedno využitie

Ak chceme zmeniť dnešnú situáciu, ak chceme pomôcť zastaviť klimatické katastrofy, ktoré sa už dejú, musíme začať od seba. Príklad si môžeme brať zo školáčky Grety Thunberg, ktorá za klímu a lepšie životné prostredie pre budúce generácie bojuje už od základnej školy. Stretáva sa s politikmi, biznismenmi, snaží sa ovplyvňovať verejnú mienku a propagovať udržateľný životný štýl a tiež udržateľný spôsob života. Ona je ukážkou toho, že ak mladšej generácii záleží na tom, ako bude svet a príroda vyzerať o pár rokov, malo by na tom záležať aj nám. Riešenia sú, len ich treba hľadať, zaujímať sa o ne, chcieť ich aplikovať a vyskúšať. Treba sa zobudiť a neklamať si vetami typu toto sa mňa netýka, toto nech riešia iní.

My sme sa zobudili, my sme o zmenách snívali a zmenu sa nám podarilo priniesť práve v podobe našich systémov na rekuperáciu tepla z odpadovej vody a vzduchu. Pridajte sa k nám a my vám radi predstavíme riešenie s ktorým spravíte ten prvý, správny krok k lepším zajtrajškom.

 

Zdroje informácií v článku:
1) https://www.enviroportal.sk/uploads/spravy/2005-02-5-rastlin-zivoc.pdf
2) https://bpb.sk/wp-content/uploads/2019/04/2018_BPB_Obnova-budov-smog_Mikro%C5%A1t%C3%BAdia.pdf

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore