Medzilaborce

Istý politik raz povedal, že na východe nič nie je.

My ale vieme, že to nie je tak.

Okrem iného je na východe aj mesto Medzilaborce, kde žijú ľudia ktorí sa neboja pokroku a nových technológií a okrem svojich výdavkov chcú šetriť aj životné prostredie a inštaláciou pokrokovej technológie znížiť produkciu CO2 oproti dnešnému dodávateľovi tepla o viac ako 80%.

Výkresy z tohto domu sú už na našich stoloch, kde kreslíme a počítame, ako bude vyzerať strojovňa v tomto dome a koľko ušetria na platbách za teplo od budúceho roku už každý ďalší rok.

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore