O ERcuper Water sa dočítate aj na asb.sk

Príklad zo Slovenska ukazuje, ako je možné zabezpečiť prípravu a distribúciu teplej vody pri veľmi nízkej spotrebe energie. Článok nášho kolegu na portáli www.abs.sk vám povie viac.

Portál www.asb.sk sa venuje najmä odborným článkom z oblasti architektúry a stavebníctva. Často sa témy, ktoré predstavuje, dotýkajú dizajnu, správy budov, inžinierskych stavieb a technického zariadenia budov. Práve do tejto sekcie sme prispeli článkom aj my. Článok vypracoval náš kolega Ing. Ján Šmelík a zameral sa v ňom na získavanie tepla z odpadovej energie.

Okrem zaujímavých čísiel, ktoré vám ukážu ako klesli náklady na prípravu teplej vody v bytovom dome v Košiciach sa v článku dozviete aj to, ako naše riešenie ERcuper Water pomáha chrániť životné prostredie v mestách a v obciach. Prečítate si tiež ako tento systém dokáže výrazne zredukovať produkciu CO2.

Pre bytový dom, ktorý je v článku spomínaný, sme spracovali aj referenciu na našom webe.

 

Celý článok

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore