S nami sa budúcnosť stáva realitou dneška

Nedávno som si po veľmi dlhej dobe pozrel film Matrix, v ktorom je realita, ktorú vníma väčšina ľudí, v skutočnosti len simulovaná – virtuálna. Vytvorili ju stroje – umelá inteligencia, ktorá takto ovláda a využíva vo svoj prospech ľudskú populáciu.

Tieto stroje chovajú ľudí ako zdroj energie. Šialená predstava!

Keď som tento film videl prvý krát pred viac ako 20 rokmi, vnímal som nápad, že by ľudia mali byť zdrojmi energie za absurdné sci-fi.

Prešlo 20 rokov a práve my sme sa stali lídrami pri využití ľudskej energie na ohrev vody a vykurovanie v budovách. „Predbehli“ sme stroje a začali sme našu energiu využívať v prospech ľudí, pre seba. Ak sa k „ľudskej“ energii pridá a využije energia zo strojov v našom okolí, dokážeme zabezpečiť v bežnom bytovom dome prípravu teplej vody a vykurovanie až na 70%. Veríme, že ešte tento rok dosiahneme v objektoch ktoré v súčasnosti riešime, dodávku 80% tepla len energiou ľudí, slnka a strojov a budeme už len krok od úplnej nezávislosti od energie z teplární, kotolní a iných znečisťovateľov nášho sveta.

Sci-fi? Nie! S nami sa budúcnosť stáva realitou dneška.

Stačí sa rozhodnúť – chcete zostať donekonečna napojení na drahé energie od dodávateľov, ktorí vás vyciciavajú, alebo sa pridáte a začnete využívať svoju vlastnú energiu, ktorú ste doteraz „vyhadzovali“ z domov bez využitia?

Je to na Vás, je to Vaše rozhodnutie.

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore