Ďalšia realizácia hotová – bytový dom, Kapitána Jaroša 4, Košice

Tento rok sa nám podarilo uviesť do prevádzky naše systémy v ďalšom bytovom dome, opäť v Košiciach. Okrem ERcuper Water sme inštalovali aj ERcuper Air.

V bytovom dome v Košiciach sme s vlastníkmi bytov debatovali o inštalácii oboch našich systémov. Teplo by sme teda nezískavali len z odpadovej vody z kanalizácie, ale aj z odvetrávaného vzduchu. Takto sme chceli vlastníkom bytov ušetriť peniaze za prípravu teplej vody a tiež za vykurovanie.

Zariadenie je umiestnené v pivnici a časť technológie sa nachádza na streche bytového domu, takže priestorovo sme vlastníkov bytov neobmedzili. Už po pár mesiacoch sme videli, že inštalácia oboch systémov bola dobrým riešením. Celý príbeh sme spracovali do referencie s fotkami. Natočili sme pre vás aj kratšie video zo strojovne a video, ktoré ukazuje vzduchotechniku nainštalovanú na streche bytového domu. Práve veľkosť našej technológie klientov vždy veľmi zaujíma, pretože pri zvažovaní inštalácie premýšľajú aj nad tým, kde by technológiu umiestnili. Z videa je zjavné, že miesto nie je problém nájsť a strojovňa nezaberá viac ako 16 m2 (v prípade väčších bytových domov potrebujeme maximálne 20 m2).

Aj v tomto prípade sme kalkuláciu na inštaláciu systémov vypracovali zadarmo a aj v tomto prípade bol zadarmo i výpočet predpokladaných úspor a predpokladanej návratnosti systému. Podobné vyčíslenie si môžu naši budúci klienti vyklikať sami v našej kalkulačke. Po kontaktovaní im ho však spravíme ochotne aj my. Nezáväzne a zadarmo.

 

Prečítajte si viac o referencii na Ulici Kapitána Jaroša!

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore