Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý

Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov.

ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu ceny elektriny a plynu pre regulovaných odberateľov v roku 2023 vzrásť o 80 až 100 % oproti súčasnosti, v prípade tepla až o vyše 40 %.

Vďaka memorandu vlády s elektrárňami sa stabilizovala cena elektriny, avšak v prípade plynu obdobný “zákrok” absentuje. Pri súčasných úrovniach trhových cien by regulované ceny plynu v roku 2024 mohli vzrásť aj o viac ako 100 %. Tento vývoj pritom ovplyvní aj regulované ceny plynu pre bytové kotolne a ďalších regulovaných odberateľov.

ÚRSO prepočítal, že priemerná domácnosť zaplatí v roku 2023 za plyn od 14 do 191 eur za rok viac na faktúrach za plyn, podľa toho, na čo ľudia energie využívajú. Rodina s deťmi bývajúca v dome, ktorá plyn používa na varenie, aj ohrev vody a kúrenie, za plyn zaplatí o 191 eur viac.

 

Stabilizáciu cien energií si viete zabezpečiť aj sami

Energetická kríza sa nedotkne všetkých a nemusí sa dotknúť ani Vás. Nemusíte byť rukojemníkmi energetickej krízy, ceny energií si viete stabilizovať aj sami.

 

Čo je potrebné urobiť?

Jediné, čo je potrebné urobiť je, aby sa vlastníci bytov v bytovom dome zhodli a odsúhlasili, že:

  • chcú platiť menej za teplo, ale v bytoch chcú mať stále rovnako teplo,
  • sa chcú dlho sprchovať v teplej vode a platiť za ňu menej,
  • chcú mať dobre vyvetraný byt, ale pritom v ňom chcú mať teplo,
  • chcú chrániť životné prostredie, ale nechcú sa nijako obmedzovať,
  • chcú mať kontrolu nad tým, že u nikoho a nikde v dome nehorí, ani neuniká plyn,
  • chcú mať teplo, aj keby bol nedostatok plynu pre tepláreň, alebo kotolňu,

a hlavne, že to nechcú financovať zo svojich peňazí, pretože nikto nemá financie navyše.

 

Ako sa to dá?

Na to, aby ste to všetko dosiahli, je potrebné odsúhlasenie vlastníkov bytov, v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, § 14 ods. 2, pís. a-f, podľa ktorého:

“Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“.

Ďalej sa už o všetko ostatné postaráme my. Radi vysvetlíme všetky detaily realizácie, prevádzky, financovania a fungovania našej technológie.

 

Naše riešenie: Inovatívna technológia ERcuper®

Riešením je technológia ERcuper®, ktorá zásadným spôsobom znižuje energetickú a ekonomickú náročnosť budov, zvyšuje komfort a znižuje množstvo vyprodukovaných emisií. Technológia za svoje inovatívny prístup – získavania tepla z odpadového vzduchu a vody, získala 1. cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019. Technológia dokáže znížiť spotreba tepla na vykurovanie a ohrev vody aj v zateplených domoch ešte o ďalších 70-85%, pričom v bytoch zostane zachovaná rovnaká teplota, množstvo dodanej teplej vody, zvýši sa kvalita vody a okrem výrazných energetických a finančných úspor sa oproti dodávke tepla z teplárni zníži produkcia CO2 o viac ako 90%.

Technické riešenie je pritom pomerne jednoduché – jedná sa o rekuperáciu tepla z odpadového vzduchu a odpadovej vody. Časť zariadení na rekuperáciu tepla sa umiestni na strechu budovy, časť do pivničných priestorov. Pri inštalácii nie je potrebné vstupovať do bytov.

Rekuperačná jednotka v pivničných priestoroch + schéma:

Rekuperačná jednotka na streche bytového domu:

 

Samotná technológia ERcuper® je trochu zložitejšia, a podobne ako pri modernom “smart” aute, aj nad našimi zariadeniami drží riadenie a kontrolu automatický systém, ktorý nás neustále informuje o tom, ako efektívne sa zachytáva odpadové teplo z objektu, koľko tepla objekt potrebuje a koľko ho technológia dodáva. Systém informuje aj tom, či by nebolo vhodné vetrať menej, alebo naopak, vyvetrať, alebo či niekde neuniká plyn, alebo nehorí.

 

Kto a koľko za zariadenie zaplatí?

Nielen, že sa s našim riešením nemusíte obávať zvyšovania cien za energie, alebo v obavách čakať na zlacnenie energií, či rozhodnutia vlády…

Zastropovanie cien energií je vo Vašich rukách a dokonca Vám ho môže prefinancovať štát zo štátnych peňazí. Za pôžičku zo Štátneho fondu na rozvoj a bývanie štát nepožaduje žiadny úrok. Požičané peniaze budete splácať z ušetrených peňazí za energie a Vašej peňaženky sa investícia nijako nedotkne.

Práve naopak. Z peňazí ušetrených za teplo, by ste pôžičku vedeli štátu vrátiť za 10 rokov, ale prečo by ste to robili? Splácať budete 25 rokov a peniaze ušetrené za teplo môžete použiť napríklad na vianočné darčeky, alebo na dovolenku.

Alebo sa Vám len bude žiť jednoduchšie, lebo budete platiť za teplo oveľa menej, ako susedia, ktorí budú platiť za energie oveľa viac.

 

Kto to zrealizuje?

Realizácia a inštalácia celého systému je v našich rukách. Okrem obhliadky priestorov, spracovania projektu, cenovej ponuky a samotnej výroby zariadení, programovania a inštalácie je potrebné vypracovať veľa dokumentov a žiadostí a komunikovať s úradmi. Spoločnosť Energia real s.r.o. už má za sebou niekoľko realizácií a spokojných klientov, takže Vás  vieme previesť bezbolestne aj nástrahami zložitej byrokracie.

Ak máte otázky, nejasnosti, alebo pochybnosti, neváhajte sa na nás obrátiť.

Najnovšie články

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

S nami sa budúcnosť stáva realitou dneška

Nedávno som si po veľmi dlhej dobe pozrel film Matrix, v ktorom je realita, ktorú vníma väčšina ľudí, v skutočnosti len simulovaná – virtuálna. Vytvorili ju stroje – umelá inteligencia, ktorá takto ovláda a využíva vo svoj prospech ľudskú populáciu.

Návrat hore