Energetická trieda A0. „Strašiak“ pre všetkých stavebníkov

Na vydanie stavebného povolenia budov do 31.12.2020 stačilo splniť požiadavky energetickej triedy A1, kde spotreba primárnej energie nesmela prekročiť 108 kWh/m2 za rok.

Od 1.1.2021 musí budova, v zmysle zákona 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 364/2012 Z. z. , povinne spĺňať energetickú triedu A0, na ktorú je potrebná spotreba primárnej energie do 54 kWh/m2 za rok. To je polovičná spotreba energie oproti požiadavke, ktorá platila do konca minulého roka, pritom aj s dodržaním predchádzajúcej požiadavky sa stavebníci, projektanti a investori potrápili.

Na získanie stavebného povolenia nestačí len dobre zateplený objekt

Novú, prísnu požiadavku na spotrebu energie už nie je možné dodržať len zateplením objektu a vykurovaním pomocou kondenzačného plynového kotla. A to ani vo veľkých bytových domoch, administratívnych budovách, ani v malých rodinných domoch. Nesplníte ju ani inštaláciou tepelného čerpadla, ak inštalácia nebude vhodne „doladená“ a doplnená o iné opatrenia a ďalšie zdroje obnoviteľných energií…

Navrhnúť ale stavbu podľa nových podmienok tak, aby spĺňala prísne kritériá zákona č. 555/2005 Z. z. a vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktoré stanovujú požiadavky na energetickú hospodárnosť, aby sa nepredražila a aby prípadné drobné zvýšenie investičného nákladu na stavbu bolo kompenzované v celom rozsahu zníženými nákladmi na energie, už začína byť celkom náročné a je už majstrovstvo, ktoré dokážu len niektorí odborníci.

 

Energetická trieda A0 pre nás strašiak nie je

Ak Vás desí rozpočet na Váš nový dom, alebo na výstavbu bytového komplexu, či priemyselného, obchodného, alebo športového areálu, neváhajte osloviť našich odborníkov.

Ak sa dohodneme na spracovaní analýzy, náklady na ňu budú len zlomok percenta oproti tomu, koľko môžete ušetriť pri výstavbe a pri prevádzke domu/objektu. Vieme ponúknuť riešenia pre malé rodinné domy, ale aj veľké bytové domy, či areály.

 

Bytové domy, komplexy a priemyselné a športové areály

Inštaláciou našich systémov ERcuper Water a ERcuper Air vieme dosiahnuť spotrebu primárnej energie na úrovni hlboko pod hranicou požiadavky na dosiahnutie energetickej triedy A0. V bytovom dome Kpt. Jaroša 4 v Košiciach sme inštalovali riešenie, ktoré bolo prevádzkovo úspornejšie a investične neporovnateľne výhodnejšie ako opatrenia, ktorými sa snažia súčasní stavebníci, developeri, alebo investori dostať bytové domy do povinnej „A-nulky“. Lacné, ale pritom efektívne riešenie s nepretržitým sledovaním merania spotreby energií čaká aj na Vás, stačí nás osloviť, či už s požiadavkou na analýzu, obhliadku systému, alebo konzultáciou ohľadom návrhov riešenia.

 

Rodinné domy

V rodinných domoch je veľmi náročné nájsť správnu hranicu medzi veľkosťou investície do opatrení na zníženie energetickej náročnosti domu a reálnymi úsporami, ktoré tieto opatrenia prinesú a zároveň ustrážiť hranicu energetickej triedy A0.

Univerzálne riešenie neexistuje: Každý rodinný dom je postavený na inom pozemku, v inom prostredí, z ktorého sa dajú získať energie, alebo do ktorého sa dajú energie ukladať. Priemerný rodinný dom, vykurovaný pomocou tepelného čerpadla môže mať spotrebu elektriny na vykurovanie bežne aj 9 000 kWh za rok, ale pri dobrom návrhu správneho tepelného čerpadla, ktoré využíva viac zdrojov energie zo svojho okolia to môže byť aj menej ako 3 000 kWh/rok. Od dobrého návrhu a kvalitného zariadenia záleží, či zaplatíte za energie tri krát menej alebo trikrát viac, či sa do energetickej triedy A0 vôbec dostanete. Alebo sa do energetickej triedy A0 dostanete len na papieri a za spotrebu energií zaplatíte veľa, alebo budete platiť za energie skutočne na úrovni domu s takmer nulovou spotrebou energie.

Vhodnou kombináciou všetkých technických riešení počnúc základmi, skladbou stien, návrhom vetracieho, vykurovacieho a chladiaceho systému, zdroja tepla a v neposlednej rade využitím našich systémov ERcuper Water, ERcuper Air a ERcuper Geosolar. môžete dosiahnuť riešenie, ktoré nie je drahšie ako v susednom dome, ale zaplatíte za energie výrazne menej a splníte tvrdé podmienky na dosiahnutie energetickej triedy A0. Ale pozor, rozmýšľať nad riešením je potrebné už na začiatku, v čase, keď len rozmýšľate kam a ako svoj vysnívaný dom postavíte.

Investícia pre naše deti

Je samozrejmé, že každý, kto plánuje stavbu, či už malú alebo veľkú, ju chce postaviť čo najlacnejšie a požiadavka na dosiahnutie energetickej triedy A0 je pre každého stavebníka komplikáciou. My Vás presvedčíme, že dosiahnutie energetickej triedy A0 pre Vás komplikácia nebude a vďaka dosiahnutým úsporám v platbách za energie a znížením produkcie CO2 investujete do svojej budúcnosti a budúcnosti ďalších generácií.

Skutočnosť, aby sme našu planétu zanechali našim deťom v udržateľnom stave, je nemenej dôležitá, ako splnenie litery zákona a finančná úspora, ktorú našimi riešeniami dosiahnete.

V poslednej analýze, ktorú sme spracovali pre projekt veľkého bytového komplexu, sme oproti pôvodnému štandardnému riešeniu investora, ktorým by sa objekt dostal do energetickej triedy A0 formálne, ponúkli naše riešenie, ktoré je výhodnejšie investične aj prevádzkovo a náklady na zabezpečenie tepla a chladu sú viac ako polovičné.

Pôvodný návrh na zabezpečenie tepla a chladu zodpovedal produkcií 10 289 ton CO2 za rok. Realizáciou nášho návrhu riešenia sa vyprodukuje 298 ton CO2 za rok, čo je 34,5 krát menej!

Dodržanie legislatívy a ochrany životného prostredia nemusí byť pre nikoho finančný, ani prevádzkový strašiak a zároveň každý z nás môže prispieť k uhlíkovej neutralite. Ak sa do výstavby pustíte s nami.

 

Najnovšie články

Energetická cenová kríza a možnosti jej riešenia

Vývoj cien energií je veľmi neistý Súčasné extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny energií sú podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vplyvom viacerých bezprecedentných geopolitických faktorov. ÚRSO predpokladá, že pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien energií môžu

Aký typ tepelného čerpadla je vhodný pre vaše podmienky

Všeobecne sú známe 3 základné druhy tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda, zem-voda. Každé z nich má svoje výhody aj nevýhody a pokúsim sa vysvetliť ich. Naša spoločnosť ale prichádza na trh s unikátnym tepelným čerpadlom, ktoré využíva výhody všetkých troch druhov tepelných čerpadiel.

Čo je COP a ako si vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré dokážu odoberať a prenášať teplo z chladného prostredia do teplejšieho. Vďaka tepelným čerpadlám dokážeme odoberať teplo napríklad z vonkajšieho vzduchu, ktorý má teplotu napríklad -15°C a týmto odobraním tepla ho vychladíme na -23°C. Takto získané

Návrat hore